Użanka - to wieś w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Główną osobliwością i atrakcją, oraz podstawowym zabytkiem historycznym wsi Użanka jest stara katolicka kaplica. Ta mała świątynia została zbudowana na wsi Użanka w odległych latach 80-tych XVI wieku. Kaplica przetrwała do naszych czasów w niemal całkowicie oryginalnej formie. Jednak w czerwcu 1990 roku ta starożytna kaplica została pokryta jedną warstwą współczesnej cegły (zobacz zdjęcie). Wykorzystano czerwono oraz białą cegłę, z której ułożono charakterystyczny wzór. Ten element kaplicy bardzo naruszył autentyczność i oryginalność wizerunku świątyni. Dzięki takiemu wzorowi kaplica na wsi Użanka wygląda na znacznie nowocześniejszą budowlę niż jest w rzeczywistości. Teraz tylko masywne półkoliste przedłużenia w części ołtarzowej świątyni przekazują ducha starożytności i wskazują na czcigodny wiek tej starożytnej kaplicy. Dziś świątynia jest aktywna. Tak więc stara katolicka kaplica na wsi Użanka jest ciekawą osobliwością oraz atrakcją Białorusi, ważnym zabytkiem architektury XVI wieku, a także kulturalną i historyczną wartością kraju. We wsi Użanka istniał także XIX-wieczny zespół dworski. Do naszych czasów z tego majątku zachował się tylko jeden budynek gospodarczy, a mianowicie dawna stajnia.

Użanka

Użanka

Użanka

Użanka

Użanka

Użanka