Wielka Lipa - to wieś w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Jednym z najważniejszych zabytków oraz najciekawszą atrakcją i osobliwością wsi Wielka Lipa jest prawosławna cerkiew Opieki Najświętszej Bogurodzicy i Zawsze Dziewicy Maryi. Świątynia ta została zbudowana we wsi Wielka Lipa w 1773 roku. Według jednej wersji cerkiew była pierwotnie unicka. Zespół architektoniczny świątyni we wsi Wielka Lipa zdobi i uzupełnia wiele elementów, a mianowicie: sklepienie kaplicowo-grobowe, zbudowane w XIX wieku; kolejna kaplica, która również została zbudowana w XIX wieku; dzwonnica zbudowana w naszych czasach. Teren wokół cerkwi jest bardzo pięknie zagospodarowany i otoczony bardzo niezwykłym starym ceglanym ogrodzeniem z masywnymi kolumnami, który został zbudowany w 1833 roku. Świątynia we wsi Wielka Lipa jest aktywną cerkwią prawosławną. Dziś cały zespół architektoniczny świątyni, w tym cerkiew, dwie kaplice i ogrodzenie, jest w bardzo dobrym stanie. Tak więc, cerkiew Opieki Najświętszej Bogurodzicy i Zawsze Dziewicy Maryi we wsi Wielka Lipa jest interesującą osobliwością oraz atrakcją Białorusi, ważnym zabytkiem architektury XVIII wieku, a także kulturalną i historyczną wartością kraju.

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Jeszcze jedną, nie mniej ważną osobliwością wsi Wielka Lipa są fragmenty zespołu dworskiego. Majątek we wsi Wielka Lipa w dobie swojej świetności pod koniec XIX wieku obejmował nie tylko dwór, ale także kilkadziesiąt budynków gospodarczych i drugorzędnych. Do naszych czasów nie zachował się centralny budynek dworu, czyli parterowy dworek czy nawet niewielki pałac. Większość zachowanych budynków, które wcześniej należały do ​​majątku we wsi Wielka Lipa, powstało na przełomie XIX i XX wieku. Wśród ocalałych zabudowań dworskich wsi Wielka Lipa znajdują się: stajnia dla koni z bramą, boczny budynek pałacowy lub przybudówka, stodoła i browar z 1926 roku. Wszystkie te budynki są dziś w porzuconym stanie, ale nadal są stosunkowo mocne.

Na szczególną uwagę turystów i podróżników zasługuje stodoła i stajnia-brama, które są częścią kompleksu dworskiego w miejscowości Wielka Lipa. Stodoła jest interesująca, ponieważ jej główna fasada jest wykonana z cegły w dość wyrafinowanym stylu, zwłaszcza jak na budynki gospodarcze, podczas gdy większość budynku jest wykonana z drewna. Stajnia-brama jest interesująca ze względu na sam fakt jej istnienia. Faktem jest, że połączenie stajni i bramy wjazdowej w jednym budynku, a tak lakonicznym i udanym, gdy elementy tego budynku nie tylko doskonale ze sobą współgrają, ale też dobrze się uzupełniają, jest zjawiskiem bardzo rzadkim, jeśli nie wyjątkowym. Tym samym zespół dworski we wsi Wielka Lipa jest także ciekawą atrakcją Białorusi, ważnym zabytkiem architektury oraz wartością kulturowo-historyczną kraju.

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa

Wielka Lipa