Wielka Łysica - to wieś w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Głównym zabytkiem historycznym oraz podstawową atrakcją, a też właściwie jedyną osobliwością wsi Wielka Łysica jest cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego. Ta świątynia została zbudowana we wsi Wielka Łysica w 1915 roku z cegieł i kamienia naturalnego. Styl architektoniczny cerkwi jest pseudorosyjski. Dziś świątynia jest w doskonałym stanie, teren wokół cerkwi jest dobrze zagospodarowany. We wsi Wielka Łysica znajduje się również mała nowoczesna kapliczka przydrożna, która została zbudowana w latach 10-ch XXI stulecia. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Wielka Łysica jest ciekawą atrakcją oraz osobliwością Białorusi, zabytkiem architektury początku XX wieku, a także wartością kulturową i historyczną kraju.

Wielka Łysica

Wielka Łysica

Wielka Łysica

Wielka Łysica

Wielka Łysica

Wielka Łysica