Nowy Świerżeń - to wieś w Stołpeckim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. W tej wsi zachowało się naraz dwa bardzo wartościowych i starych świątyni, które przyciągają tutaj mnóstwo turystów i podróżnych. A więc, jednej z głównych osobliwości wsi Nowy Świerżeń pojawia się kościół Świętych Piotra i Pawła. Ta monumentalna świątynia została zbudowana w 1588 roku. Początkowo powstawał jak kościół, chociaż czasem można spotka się z błędem o tym, co kościół na wsi Nowy Świerżeń był jakoby zbudowany w jakości kalwinskogo soboru. Architektura tej świątyni bardzo robi wrażenie, z jednej strony świątynia nieduża i nie silnie dekorowana, z drugiej strony, on wykonany bardzo lakonicznie, z rezerwą i dobrze. Patrząc na niego może nawet powstać wrażenie, jak gdyby patrzysz na nieduży zamek. Kamienna ściana otaczająca terytorium kościoła na wsi Nowy Świerżeń wzmacnia takie wrażenie, szczególnie z pewnych rakursow. W dowolnym przypadku, zewnętrzny i wewnętrzny wygląd tej świątyni bardzo dobrze pooddaje atmosferę dawnych czasów i starożytności.

Z historii kościoła na wsi Nowy Świerżeń można oddzielnie wspomnieć jedno smutne wydarzenie. Po 1945 roku władze radzieckie rozgrabiły kościół, w którym do tego było przechowywane mnóstwo religijnych i wartości materialnych, i organizowali w budynku świątyni skład nawozu. W ogóle mówiąc smutna praktyka wykorzystania kościołów pod gospodarcze potrzeby szeroko została rozszerzona w Białorusi w czasy radzieckie. Ale zazwyczaj to byli spichrzami, garażami, składami do inwentarza albo gotowej produkcji i tak dalej. Ale na wsi Nowy Świerżeń o władzach lokalnych zadecydowali widocznie "prześcignąć" wszystkich i zwłaszcza wysłuży się przed partią... Ale czas szedł, i w końcu 20-go wieku świątynia została zwrócona wierzącym, po czym w całości został przywrócony i odrestaurowany. Dzisiaj kościół na wsi Nowy Świerżeń służy ludziom po początkowym przeznaczaniu i staje się zabytkami architektury 16-go wieku, ważną kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Nowy Świerżeń

Nowy Świerżeń

Nowy Świerżeń

Nowy Świerżeń

Inną najwartościowszą osobliwością wsi Nowy Świerżeń pojawia się сerkiew Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii, zbudowana tu w 1590 roku. Częściowo ta cerkiew zbudowana na fundamencie jeszcze bardziej starej świątyni. Architektura tej cerkwi także bardzo dobrze pooddaje ducha minąć stuleci. Cerkiew na wsi Nowy Świerżeń rozmieszczona całkiem obok kościoła, i razem oni tworzą całkowicie unikatowy dla Białorusi zespół, doskonale uzupełniając przyjaciel przyjaciela. Sprawa w tym, co w Białorusi nie tak znowu i wiele świątyń 16-go wieku, a tu naraz dwa, tak jeszcze w takim pięknym stanie.

Nowy Świerżeń

Historia cerkwi na wsi Nowy Świerżeń także nie bezchmurna. W 1962 roku władze radzieckie dotarły i do jej. Cerkiew została rozgrabiony i rozgromiona. Jednak jej "szczęście" chociażby w tym aspekcie, co po tego po prostu stała zamkniętej i stała puste. Tu także zrobimy niewielką uwagę. W stosunku cerkwi w czasy radzieckie w Białorusi, rzeczywiście, najczęściej stosowała się właśnie podobna miara: zburzyć i zostawić w opustoszeniu. Chociaż czasem cerkwi przekształcony pod wiejskie kluby, biblioteki albo nawet kontynuowali funkcjonować jak świątynie. W końcu 20-go wieku, cerkiew na wsi Nowy Świerżeń także została zwrócona wierzącym. Jej konserwacja i przywrócenie trwają po ten dzień. Cerkiew na wsi Nowy Świerżeń także staje się zabytkami architektury, ważną kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Nowy Świerżeń

Nowy Świerżeń

Jest na wsi Nowy Świerżeń i jeszcze jedna nieduża osobliwość. A właśnie wodny młyn końca 19-go wieku. Od oryginalnego młyna zachował się tylko niski parter. Ale na dzisiejszy dzień młyn dobudowany, przywrócony i odrestaurowany, i w niej kładzie się nieduża dwór - nader ciekawy obiekt, dobrze uzupełniający infrastrukturę turystyczną wsi Nowy Świerżeń.

Nowy Świerżeń

Powiemy kilka słów i o samej wsi Nowy Świerżeń. Dana wieś malowniczo rozmieszczona nad brzegiem rzeki Niemen. Całkiem przez rząd, na innym brzegu rzeki, rozlokowane centrum powiatowe - miasto Stołpce. Faktycznie wieś Nowy Świerżeń staje się jego miejscowością, ich dzielą w sumie kilka kilometrów. Miasto Stołpce doskonale widziany z wsi Nowy Świerżeń (ostatnia fotka). Wieś ta wystarczająco większa. Tu są sklepy, oddziały banku i poczty i liczny inne. Wieś Nowy Świerżeń, z jej najwartościowszymi i starymi świątyniami, staje się bardzo ciekawym turystycznym obiektem dla podróżnych po Białorusi, i korzysta z u nich obliczonej popularności.

Nowy Świerżeń