Stołpce - to miasto Mińskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Stołpeckiego powiatu. Podstawową architektoniczną osobliwością miasta Stołpce pojawia się cerkiew Świętej Anny, zbudowana w 1825 roku. Dana świątynia bardzo dobrze i malowniczo rozmieszczona na wysokim wzgórzu w śródmieściu Stołpce, i staje się architektoniczną dominantą centrum historycznego tego miasta. Świątynia widziana bardzo z daleka, z pewnych sąsiednich wsi, a od cerkwi, odpowiednie, także otwiera się doskonały szeroki wygląd na wszystkie okolice miasta Stołpce. Rządem z cerkiew w mieście Stołpce rozmieszczone kaplica i brama-dzwonnica. Terytorium naokoło świątyni okrążone pobieraniem wyłożonym z kamienia naturalnego. Cerkiew w mieście Stołpce to jedna z niewielu świątyń, które nie zostały zamknięte albo zburzone w czasy radzieckie. Dana świątynia nie ustawała funkcjonować nawet wtedy, i stanął schronieniem nie tylko dla wierzących z całego rejonu, ale też dla różnych duchowych i materialnych kościelnych wartości. Dlatego dzisiaj ta cerkiew można dostrzec wiele wartościowych starych ikon. Cerkiew w mieście Stołpce na daną chwilę znajduje się w znakomitej kondycji i niewątpliwie staje się zabytkami architektury 19-go wieku i kulturalno-historyczną wartością Białorusi.

Stołpce

Stołpce

Stołpce

Stołpce

Inny bardzo ważną osobliwością miasta Stołpce pojawia się dom w którym rodził się ludowy poeta Białorusi Jakub Kołas. Ten dom znajduje się na samym krańcu miasta Stołpce w byłej wsi Okińczyce, która tylko w drugi połowie 20-go wieku zostać przyłączyć do miasta. Na daną chwilę ten dom w całości przywrócony do zgodności z tym wyglądem, który miał na chwilę urodzenia poety. Przez rząd z domem także przywrócone pewne gospodarcze budowy. W sumie wyszedł bardzo piękny i ciekawy nieduży architektoniczny kompleks w którym dzisiaj kładzie się muzeum-dwór Jakuba Kołasa "Okińczyce". Jednak, trzeba zaznaczyć, co Jakub Kołas w tym domu rzeczywiście tylko rodził się, i dosłownie co kilka miesięcy po jego urodzeniu, go rodzina przejechała na nowe miejsce zamieszkania. Także trzeba zaznaczyć że ekspozycja samego muzeum prawie nie włącza żadnych szczególnych przedmiotów i eksponatów związanych z życiem i twórczością poety, ale niemniej jednak, muzeum ten bardzo i bardzo ciekawy. Sprawa w tym, co tu z nadzwyczajną ścisłością i nawet przez troskę odzwierciedlone życie zwyczajnych Białorusinów w końcu 19-go wieku. Tu zebrane dość wiele oryginalnych i odrestaurowanych przedmiotów użytku, narzędzi, mebli i ubrania białoruskich chłopów. Dane muzeum a także cerkiew w mieście Stołpce stają się nader wartościowymi i ciekawymi osobliwościami, które mogą być ciekawi dla szerokiego kręgu turystów i podróżnych po Białorusi.

Stołpce

Stołpce

Stołpce

W mieście Stołpce jest także określona ilość niedużych budynków zbudowanych w końcu 19-go albo początku 20-go wieków. W pewnych kwartałach miasta te budynki kształtują całe nieduże zespoły architektoniczne. Do takim budynkom odnosi się także miejscowy kolejowy dworzec. Wszyscy razem oni mogą być scharakteryzowane jak miejskie historyczne zabudowywanie miasta Stołpce. Jednak, trzeba uznać że większość z tych historycznych budów znajduje się w niezbyt dobrym stanie, a dlatego turyści nie zwracają na nich należytej uwagi.

Stołpce

Stołpce

Stołpce

Stołpce

Stołpce

Miasto Stołpce całkiem nieduży, ale nader malowniczy. On także czymś nieuchwytnie odznacza się od pozostałych białoruskich miast takiego rozmiaru. Tutaj nie ma szczególna infrastruktura turystyczna, ale elementy podstawowe podstawowej infrastruktury niezbędnej podróżnym i turystom tu znajdą się (sklepy, apteki, banki, hotel, zaopatrzenie w paliwo, kawiarnia). Miasto Stołpce pięknie rozmieszczony nad brzegiem rzeki Niemen, która w tym miejscu jeszcze całkiem nieduża.

Stołpce