Bohdanów - to wieś w Wołożyńskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową i faktycznie jedyną osobliwością wsi Bohdanów staje się nieduży kolejowy dworzec, zbudowany w początku 20-go wieku. Ten dworzec staje się wystarczająco typową kolejową stacją do swojego czasu. Podobnych stacji w Białorusi i za jej granicami jest dość wiele. Dlatego każda z nich oddzielnie, być może i nie przedstawia jakąś szczególną wartość. Jednak, turystom interesującym się architekturą Białorusi, w jakimś jednym miejscu z jednym z takich kolejowych dworców wciąż trzeba szczegółowo zapozna się. Sprawa w tym, że budowy tego typu rzeczywiście były bardzo typowe w początku 20-go wieku, a znaczy dzisiaj stają się częścią architektonicznego i dziedzictwa kulturowego kraju.

Na rolę takiego miejsca, gdzie można obejrzeć doskonale zachujący się kolejowy dworzec początku 20-go wieku, doskonale podchodzi wieś Bohdanów. Rządem z kolejową stacją na wsi Bohdanów rozmieszczona także bardzo typowa tłocząca wieża zbudowana, znowu, w początku 20-go wieku. Faktycznie analogiczne tłoczące wieże w ilościach hurtowych i dotychczas sąsiadują z niedużymi kolejowymi dworcami, także jak to odbywa się i na wsi Bohdanów. A więc, zespół architektoniczny, włączający kolejowy dworzec i tłoczącą wieżę na wsi Bohdanów staje się ciekawą osobliwością Białorusi i godnymi uwagi zabytkami architektury.

Bohdanów

Bohdanów