Pierszaje - to wieś w Wołożyńskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Pierszaje pojawia się kościół Świętego Jurija. Ta piękna świątynia została zbudowana stosunkowo niedawno, w 1933 roku. Kościół na wsi Pierszaje został zamknięty przez władze radzieckie w 1960 rokowi. Budynek świątyni został przebudowany, wieże zostały zniesione, a cały sprzęt liturgiczny - niszczona albo rozgrabiona. W 1990-ch latach kościół na wsi Pierszaje został zwrócony wierzącym. Na dzisiejszy dzień kościół na wsi Pierszaje w całości odrestaurowany, znajduje się w znakomitej kondycji i funkcjonuje jak świątynia. Ten pomnik architektury staje się także kulturalno-historyczną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Pierszaje

Pierszaje

Sama wieś Pierszaje znajduje się całkiem obok trasy Mińsk-Grodno, dlatego tutaj bardzo wygodnie docierać. Tutaj także można lekko wpaść do krótkiego odpoczynku w czasie dalekiej drogi i wspólnie obejrzeć będącą tu świątynię. Po tym przyczynom wieś Pierszaje korzysta ze względnej popularności u turystów i podróżnych po Białorusi.

Pierszaje

Pierszaje

Pierszaje

Pierszaje

Pierszaje