Raków - to duża wieś w Wołożyńskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. W wsi Raków zachowało się nader wiele, dla zaludnionego punktu takiego rozmiaru, różnych wartościowych osobliwości. Jedną z podstawowych osobliwości wsi Raków staje się Spaso-Prieobrażenskaja cerkiew. Tę świątynię wznieśli przy unickim klasztorze bazilian w 1793 roku. W 1839 roku z likwidacją unii klasztor także został zniesiony a cerkiew stanął działać jak parafialna. W drugi połowie 19-go wieku cerkiew na wsi Raków wielokrotnie przebudowywany dla zmiany kościelnego wyglądu, który, niemniej jednak, wyraźnie daje się wyczuć dotychczas. Dana stara świątynia na wsi Raków na daną chwilę znajduje się w dobrym stanie i funkcjonuje. Przed cerkiew na wsi Raków rozmieszczona stara brama-dzwonnica, zbudowana w 1887 roku na cześć 25-ej rocznicy zniesienia pańszczyźnianego prawa.

Raków

Raków

Inną ważną osobliwością wsi Raków staje się kościół Matki Boskiej Różańcowej i Świętego Dominika, zbudowany w 1906 roku. W drugi połowie 20-go wieku ta świątynia nie działała, w budynku kładły się sklep i skład. Nabożeństwa w kościele zostały wznowione tylko na początku 1990-ch lat, kiedy budynek został zwrócony kościołowi katolickiemu. Wtedy zaś w kościele na wsi Raków była przeprowadzona konserwacja. Na daną chwilę, kościół na wsi Raków znajduje się w dobrym stanie i działa. Przed siebie za nim rozmieszczony współczesny budynek parafialnej administracji. I raz już wywiązała się mowa o kościele, to niezbędne wspólnie wspomnieć, co obok kościoła na wsi Raków także są ruiny pocztowej stacji, początkowo zbudowanej w 1887 rokowi.

Raków

Raków

Raków

Raków

Idącą osobliwością wsi Raków staje się katolicka kaplica Świętej Anny, zbudowana w 1862 rokowi. Ta kaplica nader duża po miarkach białoruskich kaplic, jej można było by nawet poplątać z niedużym kościołem. Przed kaplicą na wsi Raków także rozmieszczona stara brama-dzwonnica, zbudowana w 19-ym wieku. Wszystkie świątynie i kaplica na wsi Raków stają się zabytkami architektury, kulturalno-historycznymi wartościami i ważnymi osobliwościami Białorusi.

Raków

Raków

Jednak i na tym lista osobliwości wsi Raków nie wyczerpana. Tu są jeszcze kilka niedużych kaplic, jedna z których rozmieszczona nad źródłem ze Świętą Wodą. A także przed siebie na trasie Mińsk-Grodno, w pobliżu wsi Raków, jest unikatowy naturalny pomnik - lodowcowy konglomerat i piaskowiec, przedstawiony na ostatniej fotce. Kiedy na wsi Raków był jeszcze i folwarczny kompleks, ale teraz od niego zostały tylko kilka fragmentów gospodarczych budów, które teraz znajdują się na terytoria ilorazów zajazd, jak i wcześniej są wykorzystywani pod szopy i nie mogą być ciekawi dla turystów.

Powiemy kilka słowu i o samej wsi Raków. Tu są kilka sklepów i pewna inna infrastruktura turystyczna, w tej liczbie nieduże, ale nader przyzwoita kawiarnia. Jak już pośrednio wspominało się, wieś Raków rozlokowana całkiem obok trasy Mińsk-Grodno, dlatego tutaj bardzo wygodnie docierać. Tutaj także można lekko wpaść do krótkiego odpoczynku w czasie dalekiej drogi i wspólnie obejrzeć liczne miejscowe osobliwości. Po tym przyczynom wieś Raków korzysta z dużej popularności u turystów i podróżnych po Białorusi.

Raków

Raków

Raków

Raków