Wiszniew - to duża wieś w Wołożyńskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Jedną z podstawowych architektonicznych osobliwości wsi Wiszniew staje się stary kamienny kościół Zwiastowania Przenajświętszej Panny Marii. Początkowo, w 1424 rokowi, na wsi Wiszniew był zbudowanym drewnianym kościołem. Następnie, w 1637-1641 latach na jego miejscu była wzniesioną absolutnie nową kamienną świątynią, zachujący się do naszych dni. Z uwagą, co na głównej fasadzie kościoła na wsi Wiszniew z cegły wyłożona właśnie cyfra 1424, tak jak gdyby dana świątynia zostałaby zbudowana właśnie w tym roku. Jednak, powtórzymy się, 1424 rok - to rok podstawy parafii i budownictwa pierwszej drewnianej świątyni, z którego do naszego czasu niczego nie zachowało się. Tym nie mniej, zachujący się kamienny kościół na wsi Wiszniew, odnosi się do środka 17-go wieku, staje się bardzo starymi i wartościowymi zabytkami architektury i ciekawą osobliwością Białorusi.

Po pożarze 1771 roku, jednocześnie z prowadzeniem szeregu rekonstrukcyjnych prac świątynia była także niewiele dobudowany, w szczególności zostali dodani będące nieobecne do tego stopnia zakrystie. W 1906 roku kościół został poddanym jeszcze jednej przebudowie, w szczególności główna fasada świątyni została uwieńczona przez dwie nieduże kwadratowe wieże. Godną uwagi właściwością w historii kościoła na wsi Wiszniew staje się to, co to jeden z niewielu katolickich świątyń Białorusi, które nie zostały zamknięte w radziecki okres. Na dzisiejszy dzień kościół na wsi Wiszniew znajduje się w znakomitej kondycji i kontynuuje funkcjonować. On (jak i cała wieś Wiszniew) bardzo malowniczo rozmieszczony na wysokim brzegu niedużego sztucznego zbiornika wodnego. Rządem z kościołem jest bardzo pięknie urządzane źródło ze Świętą Wodą, a także brama-kołokolnia zbudowana na środku 19-go wieku.

Wiszniew

Wiszniew

Wiszniew

Wiszniew

Wiszniew

Idącą ważną osobliwością wsi Wiszniew staje się cerkiew Świętych Koźmy i Diemjana. Dana kamienna świątynia została zbudowana w 1865 roku. Cerkiew na wsi Wiszniew także znajduje się w znakomitej kondycji i pojawia się działającej. Terytorium naokoło cerkwi bardzo pięknie urządzane. Rządem z cerkiew na wsi Wiszniew jest godny uwagi pomnik - prawdziwy nieduży dzwon. Jak i kościół, dana świątynia staje się ważną kulturalno-historyczną wartością Białorusi.

Wiszniew

Wiszniew

Wiszniew

Wiszniew

Jeszcze jednymi ważnymi zabytkami architektury wsi Wiszniew staje się produkcyjna strefa, która włącza kilka fabrycznych korpusów 19-go wieku. Te budynki i dzisiaj są wykorzystywani w gospodarczych celach, dlatego niezbyt pociągające w jakości turystycznej osobliwości. Tym nie mniej wspomnieć o nich trzeba koniecznie, przecież po pewnym wiadomościom właśnie tu kładł się jeden z największych i, być może, najstarszych metalurgicznych fabryk na terytoria całej współczesnej Białorusi i Litwy.

Wiszniew

Wiszniew

Wieś Wiszniew kładzie się nad brzegiem małej rzeki Olszanki, która w tym miejscu tworzy nieduży, ale bardzo malowniczy sztuczny zbiornik wodny, który już wspominał się. W 19-ym wieku wieś Wiszniew była bardzo dużym i ożywionym osiedlem. Oprócz nader pomyślnej metalurgicznej produkcji tu także funkcjonowali: garncarskie przedsięwzięcie, destylarnia, szewskie, skórzane i pracownie krawieckie, mleczarnia, zapałczana produkcja, ludowa szkoła, telegraficzny oddział, kościół, cerkiew, synagoga, pracownia po produkcji foteli, mnóstwo handlowych ławek, apteka. Tu co tydzień przeprowadzały się targi. Na dzisiejszy dzień wieś Wiszniew jak dawniej zostaje dość dużej. Dzisiaj tu także można znaleźć wszystkie elementy podstawowej infrastruktury, które dobrze uzupełniają ważne osobliwości tego osiedla. Turyści i podróżni mogą bardzo miło i poznawczo przeprowadzić tu pewien czas.

Oprócz tego, z wsią Wiszniew ciasno skontaktowane losy kilku wystających ludzi. W szczególe, tu rodził się i spędził dzieciństwo Szimon Peres - jeden z najbardziej znanych i najbardziej wpływowych izraelskich polityków swojego czasu, czyja polityczna kariera trwała bardziej 70 lat, nie raz zajmował najwyższe państwowe stanowiska, w tej liczbie stawał się premierem i prezydentem Izraela, laureat Nagrody Nobla 1994 roku. Szimon Peres emigrował w Palestynę razem z rodziną w 1934 roku w wieku 11 lat. Wszyscy jego liczni krewni zostać na wsi Wiszniew później zginęli w czasie Holocaust. Jeszcze jedną ważną historyczną osobowością, czyj los skontaktowany z wsią Wiszniew, pojawia się Szymon Budny - znany białoruski humanista i krzewiciel oświaty. Właśnie tu spędził ostatnie lata życia i umarł w 1593 roku.

Wiszniew

Wiszniew

Także trzeba koniecznie wspomnieć, co niedaleko od wsi Wiszniew w jej okolicach jest nieduże gospodarstwo, a ściślejszy to ruiny myśliwskiej rezydencji magnackiego rodu Chreptowiczów. Przy tym gospodarstwie nawet jest poszczególną nazwą: "Odrowonż", jednak, dzisiaj jej zazwyczaj zanoszą do wsi Wiszniew. W swój czas, to widoczne było rzeczywiście bardzo malowniczym miejscem. Tu nieduży, ale nader godny uwagi myśliwski domek został okrążony malowniczym parkiem ze sztucznymi zbiornikami wodnymi. Jednak na dzisiejszy dzień wszystkie ten przepych zgubione. Sprawa w tym, że w czasy radzieckie w tym gospodarstwie rozmieszczał się dziecięcy obóz pionierski. Następnie był likwidowany, i odtąd to miejsce przyszło w opustoszenie. A więc, na dzisiejszy dzień mamy: ruiny przebudowanego w czasy radzieckie, i teraz już niczym nie pociągającego budynku piętrowego, zarastającego dzikim lasem. Teraz już nawet nie na każdym samochodzie można śmiało dotrzeć do tego miejsca. Jednym słowem, dla turystów i podróżnych to miejsce teraz już nie może przedstawiać absolutnie żadnego zainteresowania.

Wiszniew