Wołożyn

Wołożyn - to duże miasto Mińskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Wołożyńskiego powiatu. W mieście Wołożyn rozmieszczone nieco dość dużych i znaczonych osobliwości. Tak, centralne miejsce wśród osobliwości miasta Wołożyn zajmuje pałacowo-parkowy zespół Tyszkiewiczów. Pałacowo-parkowy zespół w mieście Wołożyn włącza w siebie: pałac, cieplarnię, kilka dodatkowych korpusów, po swojej powierzchowności porównywalnych z samym pałacem, nieco służbowych budynków i park. Większość budynków, odnoszących się do pałacowo-parkowego zespołu w mieście Wołożyn, zostali wzniesieni w samym początku 19-go wieku. Na przykład, centralne budynki danego architektonicznego kompleksu, w tej liczbie pałac i wspaniałe dodatkowe korpusy zostali wzniesieni w 1803-1806 latach. Pałacowo-parkowy zespół w mieście Wołożyn zostawał w posiadaniu magnackiego rodu Tyszkiewiczów do 1939 roku. Następnie, został przekazany państwu.

Pałacowo-parkowy kompleks w mieście Wołożyn staje się jednym z największych, pięknych, pysznych i dobrze zachujących się obiektów takiego typu na terytoria Białorusi. Jednak, na dzisiejszy dzień w ścianach pałacu w mieście Wołożyn i na przyległej terytorium z parkiem znajduje się jednostka wojskowa. Wejście na terytorium tej jednostki dla podróżnych i turystów surowo zabronione. Obejrzeć pałac można tylko z pewnej odległości zostając za ogrodzeniem jednostki wojskowej. Dwa innych dużych korpusu, wcześniej odnoszących się do pałacowo-parkowego zespołu w mieście Wołożyn zajmują posterunek milicji i wojskowa komenda uzupełnień. Odpowiednie, dostęp do tym obiektom jest. Jednak, niemniej jednak, ten fakt, że w tych budynkach kładą się siłowe struktury kładzie określony ślad, i wizualnie, i psychologicznie. Turystycznymi obiektami ich nazwać skomplikowanie.

Także, przez to, że terytorium byłego pałacowo-parkowego kompleksu podzielone między wojskowy częścią, milicją i wojskową komendą uzupełnień, to na dzisiejszy dzień początkowa kompozycja, rozplanowanie i atmosfera danego architektonicznego kompleksu z parkiem już bardzo jest niedobrze śledzi się. Temu sprzyja także w dodatku, że rządem ze starymi budynkami pałacowego kompleksu na dzisiejszy dzień są współczesne gospodarcze budowy, ogrodzenia zwieńczone drutem kolczastym, garaże, zaniedbane wydziały i tak dalej.

W nasze dni sam pałac i inne korpusu odnoszące się do pałacowo-parkowego kompleksu w mieście Wołożyn znajdują się w dobrym stanie. Wnętrza, oczywiście, w całości stracone, zmienione i przerobione na współczesne potrzeby właścicieli budynków. A oto eksterier budynków w całości odpowiada swojemu historycznemu wyglądowi. Jak tylko powstaje taka potrzeba w tych budynkach przeprowadzają się bieżące prace po podtrzymaniu ich w pełnym porządku. Tak więc, mimo tego, że pałacowo-parkowy kompleks w mieście Wołożyn, faktycznie nie staje się turystyczną osobliwością, niemniej jednak to bardzo ważne zabytki architektury i kulturalno-historyczna wartość Białorusi.

Wołożyn

Wołożyn

Wołożyn

Idącą ważną osobliwością miasta Wołożyn pojawia się kościół Świętego Józefa. Ta majestatyczna świątynia wznosiła się z 1806 po 1815 lata. Kościół w mieście Wołożyn rozmieszczony całkiem obok pałacu. Dana świątynia także została założona i wzniesiona na środki przedstawicieli rodu Tyszkiewiczów. Pod chórami kościoła rozmieścił się ich rodzinny grobowiec. Ta monumentalna świątynia rozmieszczona na jednej z najwyższych punktów całej przyległej miejscowości, lecz główną fasadą kościół wychodzi na jeden z centralnych placów Wołożyna. Do naszych dni ta świątynia zostaje główną architektoniczną dominantą całego miasta. Rządem z kościołem w mieście Wołożyn jest nieduża dzwonnica, zbudowana w 1830 roku. A w niedawne czasy, na terytorium przyległej do kościoła był ustalony pomnik Janowi Pawłowi II.

W historii kościoła w mieście Wołożyn można zauważyć wynikające ważne etapy. A więc, w 1864 rokowi dana świątynia została zamknięta przez carskie władze rosyjskie i przekazana kościołowi Prawosławnemu. W 1921 roku, po tego jak miasto Wołożyn wszedł w skład Polski, kościół został zwrócony kościołowi Katolickiemu. Po Drugiej Wojnie Światowej, w wejściu której świątynia silnie była uszkadzana, kościół został zamknięty po rozkazie władz radzieckich. Dalej, świątynia była wykorzystywana najpierw w charakterze pomieszczenia składowego, a następnie tu nawet było organizowaną produkcją. W 1991 roku świątynia znowu została zwrócona kościołowi Katolickiemu. Po długotrwałym etapie rekonstrukcyjnych i prace konserwatorskie kościół udało się prawie w całości zwrócić jego początkowy wygląd. Na dzisiejszy dzień, kościół w mieście Wołożyn staje się działającą świątynią, ważnymi zabytkami architektury i kulturalno-historyczną wartością Białorusi. Świątynia znajduje się w dobrym stanie, а ponieważ pałac w mieście Wołożyn niedostępny dla turystów, to kościół pojawia się także i główną turystyczną osobliwością miasta.

Wołożyn

Wołożyn

Wołożyn

Wołożyn

Idącą ciekawą osobliwością miasta Wołożyn pojawia się cerkiew drewniana Świętych Konstantyna i Jeleny. Dana świątynia została wzniesiona w mieście Wołożyn w 1866 roku. Na dzisiejszy dzień cerkiew znajduje się w dobrym stanie, funkcjonuje i staje się kulturalno-historyczną wartością, ważnym i ciekawym pomnikiem budownictwa drewnianego a także osobliwością Białorusi. Już w nasz czas obok cerkwi była także wzniesioną niedużą drewnianą kaplicą.

Wołożyn

Wołożyn

Wołożyn

Jeszcze jedną ciekawą osobliwością miasta Wołożyn pojawia się nieduża prawosławna kaplica Przemienienia Pańskiego. Ta nieduża świątynia rozmieszczona na miejscowym cmentarzu. Wzniesiona dana kaplica w mieście Wołożyn była w 1850 roku, znowu, na środki przedstawicieli rodu Tyszkiewiczów. Początkowo kaplica była katolicka. W 1885 roku kaplica została przekazana kościołowi Prawosławnemu. W niedawne czasy dana kaplica została odrestaurowana i, jednocześnie z tym, w sposób istotny przebudowana. Byli dodanymi dwoma kopułami: na wieży, ozdabiającej główna fasada kaplicy, i nad centralną częścią świątyni. Tak więc, w nasz czas kaplica znajduje się w znakomitej kondycji, jednak jej wygląd zewnętrzny, nieco odznacza się od początkowego.

Wołożyn

Wołożyn

Oprócz wspomnianych, w mieście Wołożyn są jeszcze kilka budynków, które można zaliczyć szeregowe miejskie historyczne zabudowywanie. Te budynki w zasadzie odnoszą się do pierwszej połowie 20-go wieku. Oprócz tego jak już wspominało się, miasto Wołożyn - wystarczająco duże. Tu są wszystkie niezbędne elementy podstawowej infrastruktury turystycznej, w szczególności: kawiarnia, restauracje, hotele, oddziały banków i poczty, liczne sklepy, stacja benzynowa i liczny inne.

Jednak, trzeba powiedzieć, co turystyczny potencjał miasta Wołożyn otwarty bynajmniej nie w całości. Teraz on nie korzysta ze szczególnej popularności u turystów, i na to jest zrozumiały przyczyna: potrząsający pałac rozmieszczony tu zamknięty dla odwiedzin, poza tym, pałacowo-parkowy zespół, który kiedyś kształtował także ogólny zespół architektoniczny z kościołem i centralnym placem miasta, i rozmieszczał się na wysokim i malowniczym wzgórzu, i który mógłby stanąć w nasz czas jednej z centralnych osobliwości całego kraju, teraz zabudowany licznymi, niezmiernie paskudnymi gospodarczymi budowami, ogrodzeniami i produkcyjnymi wydziałami. Te elementy całkowicie pozbawiają te miejsca jakiegokolwiek turystycznego powabu.

Zostaje tylko mieć nadzieję, co do organizacji, które dzisiaj zajmują budynki pałacowego kompleksu, znajdą się inne podchodzące nieruchomości, a centralnej części miasta Wołożyn, kiedyś zwrócą jej historyczny wygląd, zaopatrzą w obiekty turystycznego serwisu, na przykład, muzeami, galeriami, restauracjami i hotelami i otworzą wszystko ten potencjalny przepych dla turystów.

Wołożyn

Wołożyn

Wołożyn

Wołożyn

Wołożyn