Dołhinów - to wieś w Wilejskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową architektoniczną osobliwością wsi Dołhinów pojawia się kościół Świętego Stanisława. Dana świątynia została wzniesiona na wsi Dołhinów w 1853 roku. Zbudowali ten nowy kamienny kościół w miejscu i w zamian znacznie bardziej starej drewnianej świątyni, która poprzedniego dnia spaliła się. Rządem z kościołem na wsi Dołhinów jest drewniana dzwonnica 19-go wieku i kilka rzeźb. Terytorium naokoło świątyni ogrodzone przez solidne kamienne ogrodzenie z kilkoma bramami 19-go wieku. Za kościołem rozmieszczony pusty budynek byłej plebanii (parafialnej administracji i domu duchownego), które prawdopodobnie zostało zbudowane w końcu 19-go albo początku 20-go wieków.

Warto zauważyć, co kościół na wsi Dołhinów ciągle funkcjonował od chwili swojej budowy i aż do naszego czasu (w odróżnieniu od większości innych kościołów w Białorusi). Świątynia była otwarta nie tylko w czasie wojen światowych, ale też w czasy radzieckie. Chociaż, do słowa, tu od 1965 roku po początek 1990-ch lat nie było swojego duchownego. Tym nie mniej, parafianom udało się obronić świątynię i wszyscy to czas samodzielnie mieli zamiar na modlitwy. Na dzisiejszy dzień, widoczne, normalna praca świątyni dawno już przywrócona. Kościół Świętego Stanisława na wsi Dołhinów w nasz czas znajduje się w znakomitej kondycji. Doskonale zachowało się w tej liczbie i zamożnie dekorowane wnętrze świątyni, który być może nader ciekawy dla turystów i podróżnych po Białorusi. Kościół na wsi Dołhinów staje się ważnymi zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Jeszcze jedną ważną osobliwością wsi Dołhinów pojawia się cerkiew Świętej Trójcy, zbudowana tu w 1870 roku. W nasze dni ta piękna działająca świątynia także znajduje się w znakomitej kondycji, staje się architektonicznym i kulturalno-historycznym pomnikiem, osobliwością Białorusi i być może nader ciekawa dla turystów.

Dołhinów

No i jeszcze jedną ciekawą osobliwością wsi Dołhinów pojawia się nieduża przydrożna kaplica, zbudowana w 1856 roku. Później, w 1915 - 1920-ch latach obok kaplicy był zrobiony nieduży żołnierski pochówek. Dlatego dzisiaj dana kaplica pojawia się pamiątkowej. Powiemy także kilka słów o samej wsi Dołhinów. A więc, dana wieś od dawna była znana jak duże handlowo-rzemieślnicze centrum. Tu często przeprowadzały się duże targi. Wieś i dzisiaj zostaje dość dużej. Nieduże wiejskie targi tu regularnie przeprowadzają się i w nasz czas. Oprócz tego, na wsi Dołhinów są pewne elementy nie tylko podstawowej infrastruktury (sklepy, poczta, bank), ale też infrastruktury turystycznej: tu są kawiarnia i bar. Ciekawie także zaznaczyć, że w Mińsku jest ulica pod nazwą "Dołhinówski trakt", która akurat prowadzi na bok wyjazdu z Mińska w kierunku wsi Dołhinów. No i wreszcie, warto wspomnieć, co na wsi Dołhinów krótkotrwały czas żył i uczył się słynny białoruski pisarz Zmitrok Biadula, o czym przypomina nieduża pamiątkowa płyta ustalona w centrum wsi.

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów

Dołhinów