Klesino - to bardzo mała wieś w Wilejskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową architektoniczną osobliwością wsi Klesino pojawia się kaplica, zbudowana na środku 19-go wieku. Prawdy dla, trzeba zaznaczyć że dana kaplica kładzie się koło drogi w szczerym polu, a nie wewnątrz wsie Klesino. No a wieś Klesino po prostu staje się najbliższym zaludnionym punktem po stosunku do tej kaplicy.

Kaplica na wsi Klesino została wzniesiona w jakości katolickiej, jednak po przytłoczeniu powstawania 1863-64 lat została przekazana prawosławnym wierzącym. W międzywojenny okres, kiedy wieś Klesino wchodziła w skład Polski kaplica została zwrócona katolikom. Po Drugiej Wojnie Światowej kaplica została zamknięta i przeobraziła się w ruiny. W początku 1990-ch lat kaplica na wsi Klesino znów została przekazana kościołowi prawosławnemu i odrestaurowana. Na dzisiejszy dzień ta działająca prawosławna kaplica znajduje się w dobrym stanie i staje się ciekawą osobliwością. Ten nieduży zabytek architektury całkowicie być może ciekawy pewnym turystom i podróżnym po Białorusi.

Klesino

Klesino