Łatyhol - to wieś w Wilejskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Łatyhol pojawia się stara drewniana cerkiew Prawosławna Świętego Nikołaja. Dana świątynia została wzniesiona w dalekim 1771 roku. Cerkiew malowniczo rozlokowany na wzgórzu w centrum wsi Łatyhol. Początkowo dana świątynia była unicka ale później została przekazany Kościołowi Prawosławnemu. Terytorium naokoło cerkwi na wsi Łatyhol otoczona przez stare kamienne ogrodzenie 19-go wieku. Główne wejście ozdabia nieduża brama. Wcześniej obok cerkwi na wsi Łatyhol była także nader godna uwagi dzwonnica, jednak do naszego czasu nie zachowała się. Na dzisiejszy dzień cerkiew na wsi Łatyhol znajduje się w dobrym stanie.

Wartość danego zabytku architektury polega w zasadzie na tym, że ta stara drewniana budowa faktycznie nie przestawiała się w wejściu całej swojej historii. Na dzisiejszy dzień, od swojego oryginalnego historycznego wyglądu dana świątynia odznacza się tylko materiałem dachu i kolorami, w które on ufarbowany. Uwzględniając, co zmiany takiego charakteru po prostu niezbędne dla bezpieczeństwa świątyni, to większej autentyczności od starych drewnianych świątyń, zachujących się do naszego czasu, oczekiwać i nie trzeba. A więc, cerkiew na wsi Łatyhol staje się ciekawym zabytkiem architektury 18-go wieku, kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi. Ta świątynia całkowicie być może ciekawa pewnym podróżnym i turystom po Białorusi.

Łatyhol

Łatyhol

Łatyhol

Rządem z cerkwią na wsi Łatyhol ustalona nieduża tablica informacyjna, opowiadająca o historii świątyni, parafii i wsi ogólnie rzecz biorąc. Skoro nacisnąć na fotkę poniżej, to ona otworzy się w takim rozmiarze że możecie spokojnie przeczytać całą informację przyprowadzoną na danej tablicy, jeżeli ona ciekawa dla państwa (tekst na tablicy na języku rosyjskim).

Łatyhol