Obodowce - to wieś w Wilejskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Obodowce pojawia się nieduża ceglana Katolicka kaplica, wzniesiona tu na środku 19-go wieku. Kaplica rozmieszczona na krańcu wsi Obodowce na niedużym wzgórzu pośrodku rzucanego parku. Po swojej budowie kaplica na wsi Obodowce była wykorzystywana w charakterze grobowca dla miejscowych właścicieli ziemskich. Tak było aż do środka 20-go wieku, to jest dopóty, aż wieś Obodowce wchodziła w skład Polski. Jednak, po Drugiej Wojny Światowej, to jest już w czasy radzieckie, kaplica została zamknięta, i wyposażona w nowe urządzenia pod skład trujących środków chemicznych. Następnie w 1990 roku kaplica na wsi Obodowce została zwrócona Kościołowi Katolickiemu, po czym, aż do 1994 roku, szła jej konserwacja. W wejściu rekonstrukcyjnych prac prochy z grobowca w kaplicy zostały pochowane na nowo przez rząd z jej.

Po zakończeniu naprawy kaplica na wsi Obodowce została poświęcona w imię Matki Boskiej. W czas teraźniejszy dana nieduża świątynia staje się działającą Katolicką kaplicą (zwykłej, nie grobowcem) i znajduje się w znakomitej kondycji. Wcześniej kaplica na wsi Obodowce odnosiła się do folwarcznego kompleksu, kładącego się tu. Oprócz kaplicy w skład folwarcznego kompleksu na wsi Obodowce wchodzić nie tylko sam folwarczny dom ale też mnóstwo gospodarczych budów a także solidny park z pięknymi cienistymi alejami, otaczającymi cały ten kompleks po obwodzie. Dwór i większość gospodarczych budów wchodzących w skład folwarcznego kompleksu odnosiły się do ostatniej ćwierć 19-go wieku.

Niestety, dwór w całości spalił się w czas Drugiej Wojny Światowej. Z niego zostali tylko fundamenty. Większość innych budów odnoszących się do dworu na wsi Obodowce na dzisiejszy dzień także stanowią tylko ruiny, porem nader malownicze. Jednak, kilka budynków zachowały się w stosunkowo mocnym stanie. Liczny z tych budów albo ich fragmenty w nasz czas przerobione na gospodarcze potrzeby miejscowych mieszkańców, i w takim razie stanowią nader smutny widok. Od parku zachowały się kilka alej, które w nasz czas ozdabiają ulice wsi. Dla tych turystów i podróżnych, którzy aktywnie interesują się historią i architekturą Białorusi, odwiedziny wsi Obodowce być może nader ciekawym przedsięwzięciem. Tu oprócz doskonale zachującej się kaplicy można obejrzeć także kilka nieźle zachujących się gospodarczych budów 19-go wieku a także ruiny innych budów tego zaś okresu.

Obodowce

Obodowce

Obodowce