Rzeczki

Rzeczki - to mała wieś w Wilejskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową architektoniczną osobliwością wsi Rzeczki staje się cerkiew Ducha Świętego. Dana cerkiew na wsi Rzeczki była początkowo zbudowana w 19-m wieku z drzewa. W 1990-ch latach cerkiew na wsi Rzeczki była w sposób istotny odnowiona, w szczególności obłożona przez cegłę. W 2010-ch latach dodatkowo był zastąpiony dach i dobudowana wieża-dzwonnica. Tak więc, cerkiew we wsi Rzeczki znajdowała się w dobrym, a jednocześnie, dalekim od pierwotnego stanie. W grudniu 2017 roku ten białoruski zabytek architektury spłonął całkowicie. Pozostała tylko zewnętrzna ceglana warstwa ścian. Zachowane fragmenty okazały się jednak nieodpowiednie do renowacji, więc zdecydowano się ich całkowicie zniszczyć. Obecnie we wsi Rzeczki na miejscu spalonej cerkwi buduje się zupełnie nowa murowana świątynia. Zdjęcia przedstawiają cerkiew we wsi Rzeczki za kilka miesięcy przed pożarem.

Rzeczki

Rzeczki

Rzeczki

Rzeczki

Rzeczki