Stajki

Stajki - to wieś w Wilejskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. We wsi Stajki zachowała się jedna nieduża architektoniczna osobliwość. Mowa idzie o nader godnym uwagi i kolorystycznym spichrzu, który został zbudowany na wsi Stajki z kamienia naturalnego i cegły w początku 20-go wieku. Spichrz rozmieszczony na krańcu wsi Stajki. Wcześniej dany spichrz odnosił się do browaru (gorzelni), który z kolei odnosił się do dworu. Na daną chwilę na folwarczny kompleks na wsi Stajki, oprócz spichrza, po dużym rachunku większy od niczego nie zachowało się. Folwarczny dom stracony w całości, a od pozostałych gospodarczych budów faktycznie zostali tylko ruiny. Park znajduje się w rzucanym stanie.

A oto spichrz na wsi Stajki w niedawne czasy w całości został przywrócony. Na daną chwilę odbywają się finałowe prace po konserwacji tego budynku. Po jej zakończeniu w byłym budynku spichrza na wsi Stajki będzie rozmieszczonym turystycznym koncertowo-wystawowym kompleksem. W nim stworzą muzealną ekspozycję, pomieszczenia dla prowadzenia koncertowo-wystawowych przedsięwzięć, pokój pertraktacji, salę kominkową a także obiadową salę z panoramicznym wyglądem. I chociaż roboty po konserwacji jeszcze nie doprowadzony do końca, niemniej jednak, już dzisiaj budynek byłego spichrza wygląda doskonale, a dla tych turystów i podróżnych, którzy aktywnie interesują się historią i architekturą Białorusi, odwiedziny dworu na wsi Stajki być może nader ciekawym przedsięwzięciem.

Stajki

Stajki

Stajki