Starzynki

Starzynki - to wieś w Wilejskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. W wsi Starzynki zachowała się jedna nieduża architektoniczna osobliwość. Mowa idzie o folwarcznym domu. Dany dwór na wsi Starzynki został zbudowany z kamienia naturalnego i cegły w początku 20-go wieku. Dwór rozmieszczony na krańcu wsi Starzynki. Na dzisiejszy dzień dwór znajduje się w zaniedbanym, ale na razie jeszcze mocnym stanie. Tradycyjnie, w skład folwarcznego kompleksu na wsi Starzynki, oprócz centralnego domu mieszkalnego, wcześniej wchodziły także mnóstwo gospodarczych budów i park. Na dzisiejszy dzień gospodarcze budowy stanowią niezmiernie nieestetycznie ruiny lecz park znajdują się w bardzo rzucanym stanie. Tym nie mniej, dla tych turystów i podróżnych, którzy aktywnie interesują się historią i architekturą Białorusi, odwiedziny dworku na wsi Starzynki być może nader ciekawym przedsięwzięciem.

Starzynki