Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku - to jeden z najpiękniejszych parków stolicy Białorusi, rozmieszczony w południowej części miasta, w jednoimiennej dzielnicy Łoszyca. Na terytoria Łoszyckiego parku kładzie się stary folwarczny kompleks, naokoło którego w odpowiednim czasie i kształtował się sam park. W nasze dni w gospodarstwie funkcjonuje piękne muzeum. Łoszycki park rozmieszczony brzegiem rzeki Świsłocz, i zajmuje plac koło stu hektar. W południowej części Łoszyckiego parku jest nieduży sztuczny zbiornik wodny, utworzony na małej rzeczce Łoszyca, która w tym miejscu wpada w rzekę Świsłocz.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Łoszycki park - to jedno z lepszych miejsc do nieśpiesznych spacerów i rodzinnego odpoczynku na świeżym powietrzu w Mińsku. Ale i dla amatorów aktywnego odpoczynku tu także jest cała odpowiednia infrastruktura: ścieżki rowerowe i biegowe (zimą - trasy narciarskie), różne boiska, punkty wypożyczania niezbędnego inwentarza sportowego. Na terytoria parku także znajdą się kilka niedużych kawiarń, a w ciepłe pory roku dodają się jeszcze i pawilony z lodami i napojami. Oprócz tego, są kilka doskonałych placów zabaw dla dzieci.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Łoszycki park w Mińsku wstrząsająco urządzany. Mnóstwo pięknych cienistych alej, przepięknie zaprojektowanych chodników, kwietników i klombów, altan, egzotycznych roślin, małych form architektonicznych, takich jak mostki, ławeczki, stylizowane słupy latarni, olbrzymie głazy - wszystko to ozdabia Łoszycki park i cieszy jego interesantów. Nie warto zapominać i o pięknie przyrody. Na terytoria Łoszyckiego parku znajdą się i zielone łąki i gęste zarośla drzew (w tej liczbie owocowych), i malownicze wzgórza, przechodzące w urwiste brzegi rzeki, a zresztą sama kręta w tym miejscu rzeka Świsłocz, i niziny z bagienkami, porośniętymi trzcinami, no i wreszcie, nieduże jezioro z wysepką i altanami nad brzegiem. I wszystko to wewnątrz dużego miasta.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Swoją historię Łoszyca prowadzi od samego 10-go wieku. W te czasy tu kładło się duże grodzisko. W nasze dni właśnie w miejscu tego grodziska w Łoszyckim parku ustalone kilkudziesięciu dużych głazów narzutowych. W jakości ilorazu majątku terytorium współczesnego Łoszyckiego parku w Mińsku znana z 16-go wieku. No a pierwowzór samego parku i duży folwarczny kompleks, które i zachowali się do naszych dni, zostali założeni w Łoszycy w drugiej połowie 18-go wieku.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Kwitnięcie dworsko-parkowego kompleksu w Łoszycy wypadło na koniec 19-go wieku. W te czasy w składzie folwarcznego kompleksu było wzniesione mnostwo gospodarczych budów, przebudowywany centralny folwarczny dom, zbudowaną piętrową oficyną dla gości, stróżówka, destylarnia nad brzegiem stawu, karczma, dwupiętrowy kamienny młyn, odbudowana kaplica. Łoszycki gospodarczy przyzagrodowy kompleks w te czasy był wzorowy a właściciele gospodarstwa słynęli zamiłowaniem do nauki. Dużą uwagę poświęcali swojemu parkowi gdzie wysadzały sadzonki, przywiezione z innych krajów, odbywali eksperymenty po krzyżowaniu roślin i tak dalej.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Po rewolucji historia Łoszyckiego dworsko-parkowego kompleksu w Mińsku była następująca. W 1925 roku w gospodarstwie była stworzoną białoruską filią Wszechzwiązkowej instytucji uprawy roślin. Wtedy w parku był założony ogromny ogród i posadzone niemało egzotycznych roślin. W czasie Drugiej Wojny Światowej w gospodarstwie rozmieszczał się miński obwodowy sztab niemieckich okupacyjnych władz. W 1946-47 latach w gospodarstwie kładła się misja ONZ w Białoruskiej SRR. W drugiej połowie 20-go wieku Łoszycki dworsko-parkowy kompleks w Mińsku znajdował się we względnym opustoszeniu. W 1988 roku Łoszycki park i gospodarstwo zostały ogłoszone przez zabytek historyczny, kultury i architektury. Tym nie mniej, pełnowartościowe przywrócenie i rozwój parku zostały zaczęte tylko w 2002 roku, i zakończyły się w 2011 roku.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Przy tym, prace po konserwacji folwarcznego domu i oficyny zakończyły się jeszcze później - w 2014 roku. Wtedy doskonale zostali przywróceni wszystkie szczegóły i elementy tych zabytków architektury, wśród których: malowniczy wystrój architektoniczny, sztukateria, unikatowe piece kaflowe i kominek. No i wreszcie, w 2015 roku otworzył drzwi dla interesantów muzeum, który rozmieścił się w odbudowanym gospodarstwie.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Do naszego czasu w składzie Łoszyckiego dworsko-parkowego kompleksu w Mińsku zachowały się bardzo liczne obiekty: centralny folwarczny dom drewniany (zbudowany w 18-m wieku na kamiennym fundamencie i przebudowany w 1895 roku); drewniana boczna oficyna, ona zaś dom kierującego, on zaś dom gościnny (wzniesiony w 1895 roku); ruiny kaplicy 1788 roku budowy; destylarnia 1896 roku budowy; ruiny wodnego młyna, wzniesionego w 1901 roku; brama i stróżówka, zbudowane w tym zaś samym 1895 rokowi.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

W nasze dni Łoszycki dworsko-parkowy kompleks w Mińsku, można że tak powiedzieć, przeżywa swoje drugie kwitnięcie. Jak już wspominało się park znajduje się w doskonałym stanie, a centralny folwarczny dom, boczna oficyna i stróżówka są pięknie odrestaurowane. Ruiny kaplicy i wodnego młyna nieźle zakonserwowane lecz ich stan współczesny w jakimś stopniu nawet dodaje Łoszyckiemu parkowi ducha dawnych czasów i podkreśla jego samoistność.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

W centralnym folwarcznym domu i w bocznej oficynie w nasz czas kładzie się bardzo ciekawe muzeum. Ekspozycja muzeum poświęcona historii Łoszycy i Łoszyckiego dworsko-parkowego kompleksu własnie od 10-go wieku i do naszego czasu. Interesanci muzeum także mogą poznać wiele nowego i z historii całego miasta Mińska ogólnie rzecz biorąc. Na daną chwilę w ekspozycji muzeum przedstawione przywrócone wnętrza domu mieszkalnego (dla oglądania dostępne duża i mała salony, balowa sala, gabinet, bufetowa, stołowa i pokój na kanapy) z oryginalnymi meblami, przedmiotami codziennego życia, sztuki dekoracyjne, malarstwa i grafiki.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

W przyzagrodowej oficynie ekspozycja muzeum poświęcona białoruskiej miejskiej i wiejskiej kulturze końca 19-go wieku. Tu przedstawione wozy, miedziane naczynia, samowary, żelazka, maszyny do szycia. Także wystawiają się garncarskie wyroby, wyroby z słomy i wikliny, rzemieślnicze narzędzia. Oddzielny podział ekspozycji poświęcony jest tkactwu. Tu przedmioty i narzędzia obróbki lnu sąsiadują z gotowymi tkackimi wyrobami, ręcznikami, obrusami i serwetami.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Oprócz stałej ekspozycji w muzeum przeprowadzone są czasowe wystawy tematyczne i różne imprezy kulturalne. Tak więc, Łoszycki dworsko-parkowy kompleks - to jedno z najciekawszych, poznawczych, przyjemnych i pięknych miejsc do odpoczynku dnia wolnego od pracy w Mińsku. Łoszycki park i dwór stają się bardzo wartościową białoruską osobliwością, która może przedstawiać duże zainteresowanie dla szerokiego grona turystów.

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku

Łoszycki zespół dworsko-parkowy w Mińsku