Plac Zwycięstwa w Mińsku - to pamiętne miejsce w dumę nieśmiertelnego wyczynu narodu w lata Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Plac Zwycięstwa rozmieszczony w samym centrum Mińska, na jego głównym prospekcie. Centralne miejsce w zespole architektonicznym Placu Zwycięstwa zajmuje Monument albo Obelisk Zwycięstwa. Dany pomnik został zbudowany w 1954 roku w dumę żołnierzy Radzieckiego wojska i partyzantów Białorusi, które zginęli w bitwach o wyzwolenie Białorusi. Wysokość obelisku zestawia koło 40 metrów. Monument wyłożony przez szary granit i uzupełniony wizerunkiem orderu Zwycięstwa. Na czterech ścianach cokołu rozmieszczone brązowe płaskorzeźby, które nazywane są: «9 maja 1945 roku», «Chwała zagubionym bohaterom», «Radzieckie wojsko w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej», «Partyzanci Białorusi».

Plac Zwycięstwa

Jak symbol zwycięstwa, przy podstawie obelisku leży miecz a od czterech stron od pomnika są ogromne brązowe wianki. W 1961 roku przy podnóżu monumentu rozpalony ogień wiekuisty. W 1984-85 latach na Place Zwycięstwa zostali zainstalowane cokoły z kapsułami z ziemią miast-bohaterów. Także w 1985 roku dla uczczenia 40-lecia Zwycięstwa w przejściu podziemnym na Place Zwycięstwa była odkryta okrągła Pamiątkowa sala w zaszczyt zagubionych za wyzwolenie Białorusi Bohaterów Związku Radzieckiego. Pod Placem Zwycięstwa przechodzi Moskiewska linia Mińskiego metra a na samym placu znajduje się wejście na jednoimienną stację metra. Plac Zwycięstwa otaczają budynki wzniesione w 1950-je lata.

Plac Zwycięstwa

Wszyscy te budynki wykonane w jednolitym stylu architektonicznym i tworzą bardzo harmonijny i nader pozostający w pamięci zespół. Szczytową część placu zamykają Dom-muzeum I kongresu SDPRR, most przez rzekę Świsłocz i monumentalna brama, ozdabiające wejście w Centralny dziecięcy park. Na dzisiejszy dzień Plac Zwycięstwa pojawia się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symbolów nie tylko Mińska, ale też całej Białorusi. Plac Zwycięstwa w Mińsku także staje się bardzo ważnym pamiątkowym obiektem, w którym odbywa się wiele wydarzeń poświęconych pamięci Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Bardzo liczny mińszczanie i goście stolicy Białorusi przychodzą tutaj żeby uczcić pamięć milionów ludzi zagubionych w czasie Drugiej Wojny Światowej.

Plac Zwycięstwa