Mohylewski obwód

Mohylewski obwód Białorusi

Region Mohylew znajduje się na wschodzie kraju. Region Mohylew Białoruś graniczy tylko z Rosji. Region Mohylew jest głównie relief płaski. Z północy na południe regionów Mohylew Białoruś przecina rzekę Dniepr.

Wiele miast i wsi regionu Mohylew Białoruś ma bogatą i burzliwą historię i mają dużą liczbę zabytków, wartości architektonicznych i atrakcji. Wszystkie te zabytki architektury i regionu Mohylew odzwierciedlają wielowiekową historię, kulturę, walkę z wrogami niepodległości prowincji. Atrakcje Mohylew regiony Białorusi jest rodzajem kroniki życia ludzi, które pozostawiły nam przodków.

Rozwój turystyki regionalnej i lokalnej w regionie Mohylew Białoruś pomoże zachować i utrzymać w dobrym stanie zachowanych zabytków architektury i kultury i atrakcji. Podróżnych i turystów w obszarze ma więcej niż dwa tuziny muzeów, w tym lokalnej historii.

Białynicki powiat Białorusi

Białynicki powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Białynicki powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Białynicki powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Bobrujski powiat Białorusi

Bobrujski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na swoim terytorium najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych. Większość atrakcji i zabytków Bobrujski powiat znajduje się w mieście Bobrujsk. Po pierwsze, w Bobrujsku zapisane dużo kościołów i świątyń, a drugie zachowanych wiele zabytków należących do zwykłego rozwoju obszarów miejskich, jak i po trzecie, co najważniejsze, w mieście Bobrujsk zachowany gród z początku 19 wieku. Zabytki i pomniki reszta Bobrujski powiat są reprezentowane głównie przez ruiny kościołów i dworów.

Bychowski powiat Białorusi

Bychowski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na swoim terytorium kilka ważnych zabytków architektury i atrakcji. W Bychowski powiat przetrwał kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Jednak wśród historyczne dziedzictwo Bychowski powiat ma dwa wyraźne obiektu: jest zamek z początku 17 wieku i synagogi znajduje się w mieście Bychów. Zabytki oraz reszty Bychowski powiat będzie ciekawe do małej grupy turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Chocimski powiat Białorusi

Chocimski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Chocimski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Chocimski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Czauski powiat Białorusi

Czauski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Czauski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Czauski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Czerykowski powiat Białorusi

Czerykowski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Czerykowski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Czerykowski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Drybiński powiat Białorusi

Drybiński powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Drybiński powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Drybiński powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Horecki powiat Białorusi

Horecki powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji, ale wśród nich jest jeden bardzo ważny punkt zainteresowania. To właśnie tutaj, w mieście Horki, w pierwszej połowie 19 wieku został otwarty pierwszy uniwersytet na terytorium obecnej Białorusi, który działa do dziś i jest teraz o nazwie "Białoruska Państwowa Akademia Rolnicza". Reszta Horecki powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Horecki powiat będzie interesujące małej grupy turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Hłuski powiat Białorusi

Hłuski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Hłuski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Hłuski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Kirowski powiat Białorusi

Kirowski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Kirowski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Kirowski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Kliczewski powiat Białorusi

Kliczewski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Kliczewski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Kliczewski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Klimowicki powiat Białorusi

Klimowicki powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Klimowicki powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Klimowicki powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Kościukowicki powiat Białorusi

Kościukowicki powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Kościukowicki powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Kościukowicki powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Krasnopolski powiat Białorusi

Krasnopolski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Krasnopolski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Krasnopolski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Kruhelski powiat Białorusi

Kruhelski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Kruhelski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Kruhelski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Krzyczewski powiat Białorusi

Krzyczewski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Krzyczewski powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Krzyczewski powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Mohylewski powiat Białorusi

Mohylewski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na swoim terytorium kilka najważniejszych zabytków i atrakcji. Większość atrakcji i zabytków Mohylewski powiat znajduje się w mieście Mohylew. Po pierwsze, w Mohylewie przeżył tak wiele kościołów i świątyń, a także kościół wykonany w nietypowym stylu dla Białorusi, po drugie, zachowało się wiele zabytkowych budynków należących do zwykłego rozwoju obszarów miejskich, w szczególności - ratusz, oraz po trzecie, najważniejsze, w mieście Mohylew przeżył klasztor Mikołaja. Ten klasztor jest otoczony małym kamiennym murem i wygląda jak zamek lub grodzisko. Klasztor został zbudowany w pierwszej połowie 17 wieku i nadal działa. Atrakcji i pomniki reszta Mohylewski powiat są reprezentowane głównie przez kościoły, świątynie, dworów i pomników.

Mścisławski powiat Białorusi

Mścisławski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na swoim terytorium ważne zabytki architektury i atrakcji, z których większość znajdujących się w mieście Mścisław. W szczególności w Mścisław przeżył dwa kościoły, kilka świątyń, historyczny rozwoju miejskiego. W Mścisławski powiat można również znaleźć wiele kościołów w różnych stanach od aktywne i pełni przywrócony do ruiny. Szczególnie interesujący jest kompleks budynków dawnego klasztoru we wsi Pustynki. W tej chwili ten klasztor jest odrestaurowany i prawdopodobnie kiedykolwiek będzie ponownie zacząć działać.

Osipowicki powiat Białorusi

Osipowicki powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Osipowicki powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Osipowicki powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.

Szkłowski powiat Białorusi

Szkłowski powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na swoim terytorium kilka ważnych zabytków architektury i atrakcji. W Szkłowski powiat przeżył kilka świątynie, dworów i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Ale główną atrakcją Szkłowski powiat jest ratusz w mieście Szkłów.

Sławogradzki powiat Białorusi

Sławogradzki powiat Mohylewskiego obwódu Białorusi utrzymuje się na jego terytorium drobne zabytki architektury i atrakcji. W Sławogradzki powiat przeżył kilka małych świątynie, pałace i inne zabytkowe budynki. Niektóre świątynie zostały zbudowane w ostatnich czasach. Zabytki oraz Sławogradzki powiat będzie interesujące małej grupie turystów, pielgrzymów i podróżnych są aktywnie interesują się historią i kulturą Białorusi.