Żylicze - to osiedle w Kirowskim powiatu, Mohylewskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością osiedla Żylicze pojawia się pałacowo-parkowy zespół pierwszej połowy 19-go wieku. Centralne miejsce w danym zespole zajmuje pałac, budownictwo którego zostało zaczęte w 1830-ch latach. Ten majestatyczny i najwspanialszy pałac powstawał w kilka etapów, i w sumie, do początku 20-go wieku, stanowił zamknięty w planie prostokąt, składający się z głównego pałacowego korpusu, cieplarni, pałacowej kaplicy, dodatkowych korpusów i pawilonów, pomieszczeń służbowych i na przejazd łuku, rozmieszczonego naprzeciw głównego korpusu.

Żylicze

Wystrój wewnętrzny pałacu w osiedlu Żylicze odznaczało się przepychem, bogactwem i estetyczną subtelnością. Wnętrze wielu pomieszczeń pałacu charakteryzowało się nasyconą dekoracyjną szatą graficzną i skrupulatnością wykańczania. Każde galowe pomieszczenia miała oryginalna wnętrza decyzja. Sale zostały ozdobione przez pozłacaną sztukaterię, drobne rzeźbiarstwo, malowania, dekorowane przez tkanki i lustra. A potłucz w pewnych salach pałacu w osiedlu Żylicze wyglądały jak prawdziwe dzieła sztuki.

Żylicze - stare zdjęcia

Żylicze - stare zdjęcia

Powierzchnia całego pałacowo-parkowego kompleksu na wsi Żylicze, w całokształcie z gospodarczą częścią, zestawiała nie mniej stu hektarów, z których koło dwudziestu zajmował malowniczy park. Ten park pojawiał się unikatowym dla Białorusi wzorem parkowo-ogrodowej sztuki. Park przecinała nieduża rzeka. Liczny aleje parku w całości składały się z egzotycznych roślin. Park ozdabiały rzeźby, pawilony, mostki. Na terytoria parku było nieduże jezioro z dwoma wyspami, które zostały połączone z brzegiem przez mostki. Na tych wyspach kładły się altany. Na brzegu jeziora był odrębny pawilon dla kąpieli.

Żylicze - stare zdjęcia

Żylicze - stare zdjęcia

Naokoło pałacu w osiedlu Żylicze był ustawiony bardzo szeroki gospodarczy kompleks z kilkoma fabrykami i młynem, który także obejmował dziesiątki innych produkcyjnych, mieszkalnych i pomocniczych budów. W 1888 roku w majątku także została zagospodarowana jedna z pierwszych na terytoria Białorusi meteorologicznych stacji. Znaczną część terytorium kompleksu zajmował owocowy ogród.

W czasy radzieckie w budynku pałacu w osiedlu Żylicze najpierw rozmieścił się dom dziecka, następnie technikum. W lata Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w pałacu znajdował się niemiecki szpital. W ten czas była w całości rozebraną cieplarnią. Właśnie tej cieplarni i brakuje pałacowi w osiedlu Żylicze w nasz czas do zamkniętego w planie prostokąta. Od 1945 roku tu zaczęła pracować agronomiczna szkoła, którą zmieniło rolnicze technikum. Część pomieszczeń pałacu w osiedlu Żylicze także była żyłą. W 1950-60-ch latach było silnie uszkadzane wykończenie wnętrz budynku. Do 1970-ch lat w budynku pałacu rozmieszczał się internat technikum.

Do początku 2000-ch lat stan pałacu w osiedlu Żylicze silnie pogorszył się, przepływał dach, waliły się zamknięcia. Tym nie mniej, ogólnie rzecz biorąc pałac zostawał się mocną budową. Od 2008 roku w pałacu odbywają się prace konserwatorskie. Prace finansują się w ramach państwowego inwestycyjnego programu. Celem konserwacji staje się całkowite odrodzenie historycznego wyglądu pałacu na wsi Żylicze. Konserwacja odbywa się powoli, ale wierne, solidne i na wysokim poziomie. Z nieprawdopodobną skrupulatnością i uwagą odbudowują się najdrobniejsze szczegóły zewnętrznego i wystroju wewnętrznego pałacu. Praca odbywa się na mocy licznych zdjęć pałacu w osiedlu Żylicze początku 20-go wieku.

Żylicze

Żylicze

Żylicze

W 2011 roku była kończona pierwsza kolejność rekonstrukcyjnych prac. Część północnej i zachodnia linie pałacu zostały przerobione na pracę szkoły dziecięcej sztuk. W 2013 roku była od nowa wzniesiona południowo-zachodnią oficyna, część pomieszczeń której zatrudniło muzeum. Odbywa się przywrócenie pozostałej części pałacu w osiedlu Żylicze. Po zakończeniu prac konserwatorskich w głównym korpusie będzie funkcjonować muzeum. Część południowo-wschodniej oficyny będzie zajmować biblioteka. Południowa linia pałacu będzie odbudowana jak cieplarnią, po swoim początkowym przeznaczeniu.

Żylicze

Żylicze

Żylicze

Żylicze

Park, otaczający pałac w osiedlu Żylicze, na razie jeszcze znajduje się w rzucanym stanie. Duża część parku gęsto zarosła miejscowymi gatunkami roślin. Jezioro w całości wyschło, jednak przez park jak dawniej przepływa nieduża rzeka. W parku rozmieszczona bratnia mogiła żołnierzy, które zginęli w lata Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W przyszłości zaplanowane urządzenie parku.

Szerokie gospodarcze podwórze pałacowo-parkowego kompleksu w osiedlu Żylicze eksploatowało się do końca z 1970-ch lat. Liczne budynki, zestawiające gospodarczą część kompleksu, kontynuowali być wykorzystywany po początkowym przeznaczaniu, pewne inne zostali wyposażeni w nowe urządzenia pod siedziby ludzkie, albo, na przykład, pod klub. Do żalu z powodu, obecnie większość z tych budów znajdują się w awaryjnym stanie albo w charakterze ruin. Duża część gospodarczych budów, odnoszących się do majątku, skupione na pewnej odległości od pałacu i tworzą poszczególny kompleks gospodarczego podwórza. Konkretnych planów po przywróceniu i eksploatacji tych budynków nie ma.

A oto w bezpośredniej bliskości od pałacu na wsi Żylicze rozmieszczone tylko budynki byłej stajni i piwnice. Konserwacja piwnicy już odbywa się, prawdopodobnie, że stajnia także kiedyś zostanie uszlachetniona, i wtedy te budynki razem z odbudowanym pałacem i parkiem w osiedlu Żylicze zestawią jeden z najbardziej pozostających w pamięci i ciekawych turystycznych kompleksów Białorusi. Pałacowo-parkowy kompleks w osiedlu Żylicze już dzisiaj staje się jednym z najważniejszych zabytków architektury i jedną z najciekawszych osobliwości całego regionu. A po zakończeniu wszystkich rekonstrukcyjnych prac ten kompleks stanie jednej z kluczowych osobliwości całej Białorusi.

Żylicze

 

Szkice Napoleona Ordy, Żylicze:

Szkice Napoleona Ordy, Żylicze

Szkice Napoleona Ordy, Żylicze