Bieszenkowicze

Bieszenkowicze - to nieduże miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Bieszenkowickiego powiatu. Podstawową architektoniczną osobliwością miasta Bieszenkowicze pojawia się gospodarstwo. Centralny budynek folwarcznego kompleksu a mianowicie nieduży pałac, został zbudowany tu w 1770 roku. Takim czynem, dane gospodarstwo pojawia się dość starej. Na terytoria folwarcznego kompleksu w mieście Bieszenkowicze, oprócz centralnego pałacu, zachowało się także nieco innych, nawet bardziej wczesnych budynków, odnoszących się do drugi połowie 17-go wieku, poza tym zachowały się fragmenty parku. Z gospodarstwem i pałacem w mieście Bieszenkowicze związane mnóstwo różnych ciekawych historycznych wydarzeń, w szczególności, tu w czasie wojny 1812 roku czasowo rozmieszczały się sztab Napoleona i on sam. Później, w 1821 roku, tu zaś rozmieścił się już cesarz Aleksander I. Jeszcze wcześniej, w 1708 roku, w tym gospodarstwie kilka razy bywał i Piotr I. Pałac i inne budynki folwarcznego kompleksu były niewiele przebudowane w czasy radzieckie, ich architektura nieco została uproszczona. Teraz budynek pałacu jest wykorzystywany jak szkoła dziecięca sztuk. Folwarczny kompleks z pałacem w mieście Bieszenkowicze niewątpliwie staje się ważnymi zabytkami architektury 17 - 18 wieków, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Bieszenkowicze

Bieszenkowicze

W mieście Bieszenkowicze żreć jeszcze kilka ciekawych osobliwości. W-pierwszych, to cerkiew Świętego Ilja, zbudowana tu w 1870 roku. Cerkiew w mieście Bieszenkowicze wystarczająco większa i piękna, ona na długo zostaje w pamięci turystów i pielgrzymów. Budynek cerkwi doskonale zachował się. W-drugich, to nieduża kaplica-grobowiec, zbudowana w 19-ym wieku, w bardzo typowym do takich budów stylu. Kaplic takiego typu zachowało się w Białorusi nie tak znowu i wiele, dlatego dana kaplica ma pewną wartość. W mieście Bieszenkowicze zachowały się także stare składy 19-go wieku. Sprawa w tym, co w pierwszej połowie 19-go wieku, miasto Bieszenkowicze był dużym centrum handlowym. A stracił takie swojo znaczenie dlatego że w drugi połowie 19-go wieku przez te miejsca utorować kolej, przy czym nieco na północ miasta Bieszenkowicze, przez inne miasta. Także w niedawne czasy w mieście Bieszenkowicze wznieśli i nieduży kościół. Wszyscy te osobliwości dobrze uzupełniają turystyczną atmosferę miasta Bieszenkowicze i dodają mu pewną atrakcyjność w oczach podróżnych.

Bieszenkowicze

Bieszenkowicze

Bieszenkowicze

Bieszenkowicze

Bieszenkowicze

Bieszenkowicze

 

Szkice Napoleona Ordy, Bieszenkowicze:

Szkice Napoleona Ordy, Bieszenkowicze