Druja - to nieduże miasteczko w Brasławskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi, rozmieszczone na samej granicy Białorusi i Łotwy. Podstawową osobliwością miasteczka Druja pojawia się kościół Świętej Trójcy, zbudowany tu w dalekim 1646 rokowi. Ten kościół odrestaurowany i znajduje się w dobrym stanie. Kościół w miasteczku Druja wcześniej wchodził w skład klasztoru Bernardynów. Klasztorne korpusu zachowali się naokoło kościoła do naszych dni. Także zachowały się stara brama i ogrodzenia, wykonane z kamienia. Terytorium naokoło kościoła bardzo dobrze urządzane, tu bardzo miło odwiedzić. Tak jak kościół w miasteczku Druja nader stary, to on przyciąga uwagę wielu turystów i podróżnych. Kościół Świętej Trójcy z przeleżeć klasztornymi korpusami w osiedlu Druja niewątpliwie staje się ważnymi zabytkami architektury 17-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i osobliwością Białorusi.

Zwięźle opiszemy historię tej świątyni. W drugi połowie 18-go wieku kościół na wsi Druja znacznie został przebudowany, w szczególności, właśnie wtedy była zbudowaną wysoką dzwonnicą, ozdabiająca główna fasada budynku. Do słowa, wtedy zaś byli silnie przebudowani i mieszkalni klasztorne korpusu. W 1852 roku klasztor został zamknięty przez władze, a kościół Świętej Trójcy w osiedlu Druja stanął wykonywać rolę zwykłej parafialnej świątyni.

W 1944 roku pożar, zacząć się po celnym trafieniu do świątyni bomby lotniczej, silnie uszkodził wnętrza kościoła, wtedy zaś był straconym organem i mnóstwem starych ikon. Po Drugiej Wojnie Światowej kościół w osiedlu Druja zamknęli. Formalnie został przekazany miejscowemu przedsiębiorstwu rolnemu, jednak w realności, świątynia po prostu stała puste i powoli walił się. W początku 1990-ch lata jego zwrócili kościołowi katolickiemu. Po tego była zaczętą konserwacją. Przywrócenie kościoła odbywało się wystarczająco długo. W zasadzie było zakończone zaledwie kilka lat temu.

Druya

Druya

Druya

Jest w miasteczku Druja jeszcze jedna bardzo ważna osobliwość. Na centralnym placu osiedla rozmieszczony wartościowy pomnik kultury - Borysów kamień z napisami 12 wieku, który zachował się w charakterze trzech dużych odłamków. Te kamienie wyciągnęły w 2002 roku z rzeki Drujka, w miejscu jej wpadania w Zachodniaja Dźwina, akurat tam, gdzie i rozlokowane miasteczko Druja.

Druya

Także, jest w miasteczku Druja jeszcze wiele innych ciekawych osobliwości. Wśród nich na szczególnej wzmianki zasługują ruiny cerkwi Zwiastowania Panny Marii 1740-ch lat budowy. Dana cerkiew na wsi Druja funkcjonowała bardziej dwustu lat. Ale po Drugiej Wojnie Światowej, w 1960-ch latach, cerkiew została zamknięta, a budynek świątyni podany pod skład. W początku 1990-ch, dana cerkiew w osiedlu Druja została zwrócona kościołowi prawosławnemu. W niedawne czasy były zaczęte rekonstrukcyjne prace, które przeprowadzają się wysiłkami wolontariuszy. Jednak, do zakończenia prac konserwatorskich jeszcze daleko.

Druya

Wyliczymy inne ciekawe osobliwości osiedla Druja:

  • Ruiny dzwonnicy, wcześniej odnoszącej się do cerkwi Świętych Piotra i Pawła zbudowanej w końcu 18-go wieku, i nie zachującej się do naszego czasu.
  • Nieduża cerkiew drewniana Świętego Gieorgija, zbudowana w 19-ym wieku w jakości kaplicy na miejscowym cmentarzu.
  • Jeszcze jedna nieduża cerkiew drewniana, zbudowana w pierwszej połowie 20-go wieku.
  • Silnie przebudowany w czasy radzieckie budynek folwarcznego domu, początkowo zbudowanego w 19-ym wieku. Dzisiaj w ścianach tego gospodarstwa rozlokowany szpital. Rządem są kilka gospodarczych budów.
  • Mnóstwo budynków w miasteczku Druja także można zanieść do szeregowego historycznego miejskiego zabudowywania 19-go wieku.
  • Most przez rzekę Drujku zbudowany w 1933 roku.

Wszyscy te nieduże osobliwości bardzo dobrze uzupełniają turystyczną atmosferę miasteczka Druja, i pozwalają z zainteresowaniem przeprowadzić tu długi czas. Także koniecznie trzeba zaznaczyć, co osiedle Druja wystarczająco duży. Tu są kilka sklepów i inne elementy podstawowej infrastruktury. A więc, duża ilość zabytków architektury i osobliwości, obecność kilku sklepów, banków i innego, a także piękno miejscowej przyrody (miejsce wpadania rzeki Drujki w Zachodniaja Dźwina) zamieniają miasteczko Druja w nader ciekawy turystyczny kierunek. Oprócz tego, połączyć podróż w osiedle Druja można z odwiedzinami dużej ilości innych ciekawych osobliwości, rozmieszczonych w sąsiednich miastach i wsiach w Brasławskim powiatu.

Druya

Druya

Druya

Druya

Druya

Jak już wspomniano, miasteczko Druja stoi nad rzeką Zachodniaja Dźwina, po której akurat i przechodzi w tym miejscu granica między Białorusią a Łotwą. Na przeciwległym brzegu Zachodniaja Dźwina kładzie się łotewska wioseczka Piedruja (wcześniej Prydrujsk albo Stara Druja), która nie ma kiedy faktycznie zestawiała z białoruskim miasteczkiem Druja jednolity zaludniony punkt. Od białoruskiej strony dobrze widziany kościół Panny Marii i cerkiew Świętego Nikołaja, rozmieszczone we wsi Piedruja. Oni zaś można zobaczyć i na szkicu Napoleona Ordy, na którym z lewej strony przedstawiona współczesna Druja, a z prawej strony współczesna Piedruja.

Druya

Druya

 

Szkice Napoleona Ordy, Druja:

Szkice Napoleona Ordy, Druja