Dryświaty

Dryświaty - to wieś w Brasławskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową architektoniczną osobliwością wsi Dryświaty pojawia się kościół Świętych Piotra i Pawła, zbudowany tu w 1929 roku. Dany kościół znajduje się w wystarczająco dobrym stanie, niedawno także był niewiele odnowiony. Kościół na wsi Dryświaty zbudowany z drzewa w stosunkowo rzadkim dla Białorusi zakopiańskim stylu, co dodaje temu kościołowi obliczoną wartość w oczach turystów i amatorów architektury. Kościół na wsi Dryświaty staje się zabytkami architektury początku 20-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Dryświaty

Jest na wsi Dryświaty i inna ciekawa osobliwość a mianowicie cerkiew, która także oświetlona w zaszczyt Świętych Piotra i Pawła. Ta cerkiew została zbudowana w 1908 roku. Cerkiew na wsi Dryświaty kamienna, znajduje się w stosunkowo dobrym stanie i staje się zabytkami architektury początku 20-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Dryświaty

Także na wsi Dryświaty jest jeszcze jedną ciekawą osobliwością a konkretnie elektrownią wodną "Przyjaźń narodow", zbudowana w 50-ch latach 20-go wieku. Oczywiście elektrownia wodna niezbyt duża i stara, ale ponieważ elektrowni wodnych w Białorusi całkiem niewiele, to dana elektrownia wodny na wsi Dryświaty przedstawia zaś pewne zainteresowanie dla turystów znaleźć się w tej wsi.

Dryświaty

Rządem z wsią Dryświaty rozmieszczone naraz nieco jezior, jedno z nich też nosi nazwę Dryświaty. Nad tym jeziorze na jednym z wysp wcześniej znajdował się zamek. Teraz od tego zamka nie zostało widzianych śladów, zachowali się tylko ziemne umocnienia zamka, które widoczne bardzo wyraźnie. Miejsce gdzie wcześniej stał zamek staje się ważną archeologiczną osobliwością, i dlatego wieś Dryświaty odwiedzają naukowcy i historycy.

Dryświaty

Wieś Dryświaty rozmieszczona na samej granicy Białorusi i Litwy. Granica przechodzi po jeziorze Dryświaty. Na przeciwległym po stosunku do wsi Dryświaty brzegowi tego jeziora, już na terytoria Litwy znajduje się Ignalińska elektrownia atomowa. Ona bardzo dobrze widoczna od białoruskiej strony.

Dryświaty