Koziany - to duża wieś w Brasławskim powiecie, Witebskiego obwodu Białorusi. Główną i właściwie jedyną atrakcją architektoniczną oraz podstawową osobliwością wsi Koziany jest cerkiew Ducha Świętego. Wiarygodne informacje o dacie budowy tej świątyni nie zostały zachowane. Wiadomo, że cerkiew we wsi Koziany została zbudowana z cegły i kamienia na przełomie XIX i XX wieków, pomiędzy 1875 a 1895 rokiem, ale nie później niż w 1903 roku. W czasach radzieckich świątynia nie funkcjonowała. W 1990 roku cerkiew Ducha Świętego we wsi Koziany została zwrócona wierzącym i przywrócona.

Koziany

Do tej pory świątynia jest w dość dobrym stanie i funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem. Cerkiew Ducha Świętego we wsi Koziany to zabytek architektury, wartość historyczna i kulturowa oraz interesująca atrakcja Białorusi. Wieś Koziany znajduje się w strefie przygranicznej, zaledwie kilometr od granicy państwowej Republiki Białorusi. Jednak, republikańska autostrada Brasław - Postawy przechodzi przez wieś Koziany, więc turyści i podróżnicy mogą łatwo dostać się do wsi Koziany i odkrywać lokalne atrakcje.

Koziany

Koziany

Koziany

Koziany

Koziany

Koziany