Miluńce - to wieś w Brasławskim powiecie, Witebskiego obwodu Białorusi. Czasami ta wioska jest również nazywana Pelikany. Główną i właściwie jedyną atrakcją oraz podstawową osobliwością architektoniczną wsi Miluńce jest kościół Świętego Apostoła Jakuba. Świątynia została zbudowana z czerwonej cegły w 1907 roku w stylu neogotyckim. Należy również zauważyć, że podczas budowy kościoła Świętego Apostoła Jakuba we wsi Miluńce odtworzono i zrealizowano prawie wszystkie kanony pierwotnego średniowiecznego gotyku. Po Drugiej Wojnie Światowej, kiedy wieś Miluńce stała się częścią BSRR, świątynia została zamknięta. Pomiędzy 1949 rokiem a 1990 rokiem budynek kościoła konsekwentnie służył jako spichlerz, magazyn nawozów, chlew i garaż. Przez pewien czas świątynia była pusta.

Miluńce

Odbudowa kościoła we wsi Miluńce rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy kościół został zwrócony wierzącym. Prace remontowe i restauratorskie zakończono w 1994 roku. Dziś kościół jest w całkiem dobrym stanie i funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem, wnętrze kościoła również zostało całkowicie odnowione. Kościół Świętego Apostoła Jakuba we wsi Miluńce jest zabytkiem architektury, wartością historyczną i kulturową oraz interesującą atrakcją Białorusi. Podobnie jak w przypadku większości wiosek w Brasławskim powiecie, w pobliżu wsi Miluńce znajduje się kilka dużych i małych jezior. Jednym z nich jest jezioro Pelikany. Wcześniej w tych miejscach znajdował się także zespół dworski o tej samej nazwie „Pelikany”. Do dziś majątek ten nie został zachowany.

Miluńce

Miluńce

Miluńce

Miluńce

Miluńce

Miluńce

Miluńce

Miluńce

Miluńce

Miluńce