Czaśniki

Czaśniki - to małe miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Czaśnickiego powiatu. Niestety, w mieście Czaśniki nie ma duże historyczne albo architektoniczne osobliwości. Wśród będących osobliwości miasta Czaśniki na poszczególnej wzmianki zasługuje najwyżej Spaso-Prieobrażenskaja cerkiew, zbudowana w 1845 roku. Dana cerkiew staje się ciekawymi zabytkami architektury 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi. Jest w mieście Czaśniki także i nieco innych, całkiem niczym się nie wyróżniających, historycznych budów, które odnoszą się na koniec 19-go - początkowi 20-go wieków.

Czaśniki

Czaśniki

Czaśniki

 

Szkice Napoleona Ordy, Czaśniki:

Szkice Napoleona Ordy, Czaśniki