Czereja

Czereja - to wieś w Czaśnickim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Czereja pojawia się cerkiew Świętego Michaiła Archanioła, która została zbudowana w dalekim 1604 rokowi. Dana świątynia całkiem nie duża i ona ostro potrzebują w konserwacji, która na razie nie zaczęta. Na daną chwilę cerkiew na wsi Czereja tylko zakonserwowana. Tym nie mniej, dany bardzo stary cerkiew na wsi Czereja staje się wartościowymi zabytkami architektury, ważną historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi, i już dzisiaj przedstawia pewną zainteresowanie dla turystów i podróżnych.

Czereja