Dokszyce - to miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Dokszyckiego powiatu. Podstawową osobliwością miasta Dokszyce pojawia się cerkiew prawosławna, która wznosiła się od 1900 roku po 1903 rok. Cerkiew zbudowana w śródmieściu z kamienia łamanego i cegły. Staje się pomnikiem architektury stylu retrospektywno-rosyjskiego. W 2003 roku podczas prac konserwatorskich przywrócono malowidło ścienne z początku 20-go stulecia. Cerkiew w mieście Dokszyce niezbyt duża, ona dobrze odrestaurowana i pełnowartościowo funkcjonuje jako świątynia. Cerkiew w mieście Dokszyce staje się zabytkiem architektury początku 20-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Dokszyce

Dokszyce

Idącą widoczną osobliwością miasta Dokszyce pojawia się kościół Świętej Trójcy, zbudowany całkiem niedawno - w 1994 roku. Terytorium naokoło tego kościoła bardzo dobrze urządzane. Rządem z kościołem w mieście Dokszyce rozmieszczone także i jeszcze nieco budynków, odnoszących się do niego.

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Źródło rzeki Berezyna znajduje się na terenie miasta Dokszyce. Ta ciekawa i osobliwa atrakcją miasta Dokszyce dość pięknie opracowana. Jezioro z którego i wycieka rzeka Berezyna zamknięte przez groblę. W tym miejscu gdzie przewidziane wyjście wody w rzekę przez tę groblę ustalone stylizowany namiot z odpowiednimi napisami. Prawdy dla, trzeba zaznaczyć, co sama rzeka Berezyna w mieście Dokszyce przypomina szybciej nie potężną rzekę, której ona stanie poniżej z prądem, a nieduża zatoczkę. Tym nie mniej, nabrzeże rzeki Berezyna w mieście Dokszyce pięknie urządzana, przez tę rzekę przerzucą nawet dla pieszych mostek.

Dokszyce

Dokszyce

Jest w mieście Dokszyce i jeszcze kilka niedużych osobliwości. Jednej z nich pojawia się korpus byłego gospodarstwa 19-go wieku. Jest w mieście Dokszyce także budynek byłego młyna i inne historyczne budowy końca 19-go - początku 20-go wieków, które odnoszą się do szeregowego miejskiego zabudowywania.

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce

Dokszyce