Parafianowo - to wieś w Dokszyckim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją wsi Parafianowo pojawia się kościół Panny Marii. Dana świątynia została zbudowana w 1904 roku. Jak i liczny inne świątynie Białorusi, kościół na wsi Parafianowo został zamknięty przez władze radzieckie a w budynku świątyni rozmieścił się skład. W 1988 roku kościół został zwrócony wierzącym w na wpół zniszczony stanie, odbudowa trwała ponad 10 lat. Na daną chwilę konserwacja zakończona, świątynia znajduje się w znakomitej kondycji i otwarta dla interesantów. Kościół na wsi Parafianowo posiada wystarczająco większe rozmiary, piękna i pozostająca w pamięci powierzchowność. Kościół na wsi Parafianowo staje się ważnymi zabytkami architektury początku 20-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Parafianowo

Parafianowo

Także na wsi Parafianowo są jeszcze kilka niedużych osobliwości. Wśród nich są obecni: browar 1880 roku budowy, który i teraz jest wykorzystywany miejscowym przedsięwzięciem pod gospodarcze potrzeby; spichlerz 1930 roku budowy; budynek biurowy zbudowany w 1910 roku; nieduża współczesna katolicka kaplica. Wszyscy te osobliwości uzupełniają dobrą turystyczną atmosferę wsi Parafianowo.

Parafianowo

Parafianowo

Parafianowo

Parafianowo