Parafianowo - to wieś w Dokszyckim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją wsi Parafianowo pojawia się kościół Panny Marii. Dana świątynia została zbudowana w 1904 roku. Jak i liczny inne świątynie Białorusi, kościół na wsi Parafianowo został zamknięty przez władze radzieckie a w budynku świątyni rozmieścił się skład. W 1988 roku kościół został zwrócony wierzącym w na wpół zniszczony stanie, odbudowa trwała ponad 10 lat. Na daną chwilę konserwacja zakończona, świątynia znajduje się w znakomitej kondycji i otwarta dla interesantów. Kościół na wsi Parafianowo posiada wystarczająco większe rozmiary, piękna i pozostająca w pamięci powierzchowność. Kościół na wsi Parafianowo staje się ważnymi zabytkami architektury początku 20-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Parafianowo

Parafianowo

Także na wsi Parafianowo są jeszcze kilka niedużych osobliwości. Wśród nich są obecni: browar 1880 roku budowy, który i teraz jest wykorzystywany miejscowym przedsięwzięciem pod gospodarcze potrzeby; spichlerz 1930 roku budowy; budynek biurowy zbudowany w 1910 roku; nieduża współczesna katolicka kaplica. Wszyscy te osobliwości uzupełniają dobrą turystyczną atmosferę wsi Parafianowo.

Parafianowo

Parafianowo

Parafianowo

Parafianowo

Komentarze  

0 # Bożena 2020-02-04 02:12
Józef Janukowicz był organistą w kolegiacie oraz prowadził amatorski chór w latach 1910-1946. To tu, w Parafianowie, dnia 19.02.1928 roku urodziła się znana śpiewaczka i pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku - prof. Zofia Janukowicz - Pobłocka. Zofia Janukowicz uczęszczała do szkoły podstawowej w Parafianowie i tam w roku 1943 ją ukończyła. Z powodu skomplikowanej sytuacji politycznej jaka nastała po wybuchu II Wojny Światowej jako Polka nie mogła kontynuować nauki i zmuszona była podjąć pracę fizyczną. Do roku 1946 pracowała w ogrodnictwie, potem jako pomoc w aptece, a następnie jako sekretarka w ośrodku zdrowia w rodzinnym Parafianowie. Po wojnie, w marcu 1946 roku, wraz z rodzicami (w ramach repatriacji) przeprowadziła się z Wileńszczyzny do Ełku. W 1956 roku wyszła za mąż i przeprowadziła się do Gdańska, gdzie w Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne. Całe życie poświęciła muzyce, zaśpiewała ponad 1300 koncertów na całym świecie. Wychowała całe pokolenia młodych śpiewaków. Zmarła 30.01.2019 roku. Często wspominała swoją ukochaną wieś Parafianów...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Agnieszka 2020-04-04 21:50
Poszukuję informacji o Wesołowskich, którzy prawdopodobnie zamieszkiwali te okolice (w starych dolumentach pojawia się nazwa miejscowości Iwanowo).
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi