Sitce

Sitce - to wieś w Dokszyckim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją wsi Sitce pojawiają się fragmenty gospodarstwa początku 18-go wieku. Dany folwarczny kompleks na wsi Sitce w czasach swojego kwitnięcia był nader elegancki i duży. Ale do nasz czas doślij tylko ruiny pewnych gospodarczych budów i bramy, a także fragmenty parku. Od folwarcznego domu na wsi Sitce zachowali się tylko cztery kamienne kolumny. Do słowa, podstawowa niezwykłość danego folwarcznego kompleksu polega nie w architekturze, a w tym, że należał rodu Domejko, krewnym znanego Ignacy Domejko, słynnego białoruskiego podróżnego i bohatera narodowego Chile. Folwarczny kompleks na wsi Sitce staje się ważną historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi. Także na wsi Sitce jest i jeszcze jedna nieduża osobliwość a mianowicie kościół Świętego Jerzego, zbudowany tu w 1913 roku.

Sitce

Sitce

Sitce

Sitce