Wołkołata - to wieś w Dokszyckim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją wsi Wołkołata pojawia się kościół Świętego Jana Chrzciciela. Dana świątynia została zbudowana w 1893 roku, a na daną chwilę ona jest dobrze odrestaurowana. Kościół na wsi Wołkołata posiada ciekawą i pozostającą w pamięci powierzchowność. Ściany świątyni wyłożone przez kamień naturalny lecz rząd z kościołem rozmieściła się imponująca dzwonnica. Interesujące fakty z historii kościoła Świętego Jana Chrzciciela we wsi Wołkołata:

  • Od momentu swej budowy pod koniec XIX wieku kościół ten nigdy nie był zamknięty, ani w czasie wojny, ani w okresie sowieckim. Świątynia działa też do dzisiaj.
  • Niektóre ołtarze kościelne pochodzą z XVII wieku. Zostali przeniesieni do tej świątyni z poprzedniego drewnianego kościoła, który stał na tym miejscu.
  • Kościół został zbudowany pod przykrywką naprawy poprzedniej świątyni, która stała na tym miejscu, która w rzeczywistości została całkowicie zburzona. Faktem jest, że w drugiej połowie XIX wieku na terytorium współczesnej Białorusi, która była częścią Imperium Rosyjskiego, wprowadzono zakaz budowy nowych kościołów, który został odwołany dopiero na początku XX wieku. Zakaz ten powstał w wyniku stłumienia powstań z XIX wieku.
  • Starożytne organ zainstalowany w kościele jest aktywny, nawet więcej, dziś uważany jest za jeden z najlepszych w całym Witebskim obwodzie.

Kościół na wsi Wołkołata staje się ważnym zabytkiem architektury 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi. Także na wsi Wołkołata jest inna jedna nieduża osobliwość a mianowicie fragmenty gospodarstwa końca 19-go wieku. Sam folwarczny dom nie zachował się, ocalały tylko kilka gospodarczych budów odnoszących się do gospodarstwa.

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata

Wołkołata