Głębokie - to miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Głębockiego powiatu. Podstawowymi osobliwościami miasta Głębokie pojawiają się dwie świątynie, kształtujących bardzo godny uwagi zespół architektoniczny - kościół Świętej Trójcy i sobór Narodzenia Przenajświętszej Matki Boskiej, rozlokowane przez rząd w centrum historycznym miasta i na zewnątrz nader podobne do siebie nawzajem. Jedna z tych świątyń - kościół Świętej Trójcy, został zbudowany w mieście Głębokie w 1782 roku i w sposób istotny przebudowany w 1908 rokowi. Trzeba zauważyć co przebudowa zaczęła 20-go wieku nie dotknąć głównej fasady kościoła, która zachowała się z 18-go wieku. Dany kościół w mieście Głębokie posiada wystarczająco większe rozmiary, piękną i pozostającą w pamięci powierzchowność i doskonale wpisuje się w otaczający krajobraz. Kościół Świętej Trójcy w mieście Głębokie dobrze zachował się i staje się ważnymi zabytkami architektury 18-go wieku.

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Inna świątynia - to sobór Narodzenia Przenajświętszej Matki Boskiej. Dana świątynia w mieście Głębokie została założona w 1639 roku i długi czas stawał się kościołem katolickiego klasztoru Karmelitów. W 1865 roku, po klęsce powstawania, w której zakonnicy przyjmowali aktywny udział, katolicki klasztor został zniesiony, i po pewnym czasie świątynia została wyposażona w nowe urządzenia pod cerkiew prawosławny. Tym i rozmawia go nietypowy dla cerkwi powierzchowność i podobieństwo do kościoła Świętej Trójcy, rozmieszczonego niedaleko.

Budynek przyszłego soboru w mieście Głębokie kilka razy (w 1735, 1885, 1908 latach) przestawiało się. Przy przebudowie 1908 roku nad świątynią wznieśli dużą drewnianą bizantyjską kopułę, która można widzieć na starych fotografiach. Do żalu z powodu, ta kopuła i górne kondygnacje wież spaliły się w 1944 roku. Na dzisiejszy dzień zachowały się tylko dwie wieże ozdabiające główna fasada świątyni, dwie zostać wieże przywrócone tylko częściowo. Kopuła nie odbudowywała się całkiem.

Przed świątynią jest piękna brama z ogrodzeniem. Rządem z soborem w mieście Głębokie zachował się także jeden z trzech klasztornych korpusów 18-go wieku. Świątynia w mieście Głębokie w całości wyremontowany, klasztorny korpus obok niego, niestety, na razie nie przywrócony. Dany sobór staje się bardzo wartościowymi zabytkami architektury 17-go wieku, przecież właśnie w architekturze tej świątyni po raz pierwszy otrzymało najwcześniejsze wyrażenie szkoła wileńskiego barok na terytoria Białorusi. Także, oprócz innych właściwości architektury tej świątyni, oddzielnie trzeba zaznaczyć to, co on ma cztery wieże - to niezmiernie rzadkie przyjmowanie nie tylko dla Białorusi ale też dla całej Europy. Oprócz tego, świątynie 17-go wieku nie tak znowu i często można spotkać w naszym kraju. Jak można widzieć, świątynia ten rzeczywiście bardzo piękny i posiada znaczne rozmiary.

Ciekawy sobór Narodzenia Przenajświętszej Matki Boskiej w mieście Głębokie i swoimi podziemiami. Kilka stuleci jego podwał odprawiały podziemnym grobowcem dla zakonników, tu zaś opierali się i prochy fundatora klasztoru Józef Korsak. W 1831 roku zakonniki poparli wybuchnąć wtedy powstawanie dlatego podziemie stanęło miejscem dla przechowywania arsenału broni, leczenia rannych i ukryciem dla powstańców. W czas Drugi Wojnę Światową podziemia odprawiali więzieniem dla więźniów "Rosyjska Armia Wyzwoleńcza Rodionowa", która walczyła na stronie wroga. Po wojnie w podziemiach kładł się skład wytwórni konserw, do tego sama świątynia kontynuowała funkcjonować.

Jeszcze wiele różnych tajemniczych wydarzeń odbywały się w podziemiach soboru Narodzenia Przenajświętszej Matki Boskiej w wejściu licznych wojen i powstawań, odbywających się na tej ziemi za długą historię świątyni. Istnieje także legenda, co pod centralną częścią miasta Głębokie jest szeroka sieć podziemnych wejść, która, w szczególności, wiąże między sobą podziemia soboru i kościoła w śródmieściu i były unicki klasztor, rozmieszczony na usuwaniu w 3 kilometry od centrum na krańcu miasta Głębokie w byłym jego osiedle podmiejskie, które wpraszało się Bieriezwiecze, a dzisiaj wchodzi w linię miasta Głębokie (o tym klasztorze poniżej). Przy badaniu podziemia soboru tej legendzie nawet zostali znalezieni pośrednie potwierdzenia. W dowolnym przypadku, takie legendy już same dobry dla siebie stają się częścią dziedzictwa kulturowego kraju dlatego oni także trzeba zachowywać.

Kościół Świętej Trójcy i sobór Narodzenia Przenajświętszej Matki Boskiej w mieście Głębokie stają się ważnymi osobliwościami Białorusi. Te świątynie przyciągają uwagę wielu turystów, podróżnych i pielgrzymów. Przez miasto Głębokie przechodzi przez cały szereg popularnych wycieczkowych tras.

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

W mieście Głębokie żreć jeszcze kilka ciekawych osobliwości. W-pierwszych, to już wspomniany klasztorny korpus 18-go wieku rozmieszczony obok soboru. W tym klasztornym korpusie w 1812 roku zatrzymywał się Napoleon. W 1831 roku tu zaś rozmieściła się komisja sądu wojennego pod przewodnictwem Murawjowa. Po likwidacji klasztoru w 1865 rokowi budynek został przekazany państwu i wykonywało różne administracyjne funkcje. No lecz w czas Drugi Wojny Światowej w budynku byłego klasztoru Karmelitów w mieście Głębokie kładło się dzielenie rosyjskiej narodowej brygady SS pod dowództwem podpułkownika Gil-Rodionowa. W czasy radzieckie byłe klasztorne korpusu byli wykorzystywani miejscową maślarnią, a dzisiaj oni kosztują w opustoszeniu i powoli walą się.

Głębokie

Głębokie

Jeszcze jedną ciekawą osobliwością miasta Głębokie pojawia się nieduża katolicka kaplica Świętego Eliasza, zbudowana na miejscowym cmentarzu w 1804 roku. Na dzisiejszy dzień ta nieduża świątynia zakonserwowany i znajduje się w mocnym, ale zamkniętym stanie. Rządem z kaplicą jest także pamiątkowa kolumna dla uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej od 3 maja 1791 roku. Ten pomnik dobrowolnie został odrestaurowany w 1930-je lata grupą miejscowych mieszkańców i z zadowoleniem nieźle zachował się. Pomników tego wydarzenia w Białorusi bardzo mało, są dosłownie jednostkowe przykłady, a z ewidencją historycznego losu Białorusi, w ogóle zadziwiająco, że pewne z ich doszły do naszego czasu. Dlatego, tak czy inaczej, to unikatowy pomnik.

Głębokie

Głębokie

Idącą osobliwością miasta Głębokie pojawia się kompleks budynków byłego unickiego klasztoru Bazylianów, rozmieszczonego na krańcu miasta Głębokie w jego byłym osiedlu podmiejskim pod nazwą Bieriezwiecze, które na dzisiejszy dzień wchodzi w skład miasta. Większość budynków, odnoszących się do tego klasztoru datuje się środkiem 18-go wieku. Kościół, wchodzący w skład tego klasztoru, także zbudowany na środku 18-go wieku w stylu wileńskiego barok, zburzony do 1960 roku. W zachujących się klasztornych budowach teraz kładą się więzienie i dostęp tam zamknięty. W niedawne czasy, niedaleko na kompleks budynków byłego klasztoru, był założonym nowym kobiecym prawosławnym klasztorem, który po historycznej tradycji wprasza się Bieriezwieczskim.

Głębokie

Głębokie

Oprócz tego, w mieście Głębokie jest jeszcze pewną ilością ciekawych historycznych budów, większość z których odnosi się na koniec 19-go, początkowi 20-go wieku. Te budynki stają się częścią historycznego zabudowywania miasta Głębokie, i teraz, jak i wcześniej, są wykorzystywani w zasadzie pod handlowe albo administracyjne potrzeby, lub na mieszkania.

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

W 1921 roku, po Ryskiej pokojowej umowie, Głębokie okazało się w składzie Polski. Do 17 września 1939 lata w mieście były założonymi nowymi ulicami, zabudowane solidnymi ceglanymi i domami drewnianymi, liczny z których zachowali się i są wykorzystywani dotychczas. Autorem zabudowywania nowych ulic miasta Głębokie w te lata pojawia się polski architekt, profesor Juliusz Kłoss, który jest uważany za założyciela "zakopiańskiego" stylu w którym i wykonane pewne z budynków, zbudowanych w te czasy w mieście Głębokie.

Głębokie

Miasto Głębokie rozmieszczony w bardzo malowniczym miejscu, naokoło miasta i przed siebie w jego linii znajdują się naraz pięć jezior. Liczny z tych jezior mają wyposażane miejsca do odpoczynku turystów. Także, w mieście Głębokie bardzo wiele różnych ciekawych pomników i rzeźb. Oprócz tego, miasto Głębokie, oczywiście, dysponuje całą niezbędną infrastrukturą, włączającą hotele, kawiarnię i restauracje, centra handlowe, bankomaty i liczny inne. Te okoliczności bardzo dobrze uzupełniają piękną turystyczną atmosferę miasta Głębokie i jego architektoniczne osobliwości, i robią to miasto nader pociągającym miejscem do odpoczynku podróżnych i turystów.

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

Głębokie

 

Dodatkowe wideo o mieście Głębokie: