Mamai

Mamai - to wieś w Głębockim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Mamai pojawia się Spaso-Prieobrażenskaja cerkiew. Zbudowany w 1829 roku jak kościół, ta świątynia został przekazany prawosławnym w 1866 roku. Dlatego na dzisiejszy dzień, architektura tej świątyni wygląda całkiem nietypowe dla cerkwi. Przed świątynią na wsi Mamai rozmieszczona duża brama, która wcześniej także była wykorzystywana w charakterze dzwonnicy. W ostatnie lata tę bramu niejeden raz przemalowywali. Także na terytorium przylegającym do świątyni jest i inna pełnowartościowa dzwonnica. Cerkiew na wsi Mamai staje się zabytkami architektury 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Mamai

Mamai