Mniuto - to wieś w Głębockim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Mniuto pojawia się kościół Panny Marii. Dana świątynia została zbudowana w 1910 roku, a na daną chwilę on dobrze odrestaurowany. Kościół na wsi Mniuto posiada nader imponujące rozmiary i pozostającą w pamięci powierzchowność. Ta świątynia malowniczo rozlokowana obok dużego jeziora, które jak i wieś nosi nazwę Mniuto. Wszyscy te czynniki robią kościół na wsi Mniuto wystarczająco ciekawym turystycznym obiektem. Dany kościół staje się ważnymi zabytkami architektury początku 20-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Jeszcze jedną ciekawą właściwością kościoła na wsi Mniuto, pojawia się niewielki epizod z jego historii. Sprawa w tym, że właśnie tu był chrzczony Wacłau Łastouski. Wacłau Łastouski rodził się w 1883 roku. Był białoruskim pisarzem, społecznym i działaczem politycznym, historykiem, filologiem, a przede wszystkim, premierem Białoruskiej Republiki Ludowej. Już w czasy radzieckie także dostał tytuł akademika i został dyrektorem Białoruskiego państwowego muzeum. W początku 30-ch lat 20-go wieku był oskarżony w sfabrykowanej sprawie o tak nazywanym «Związku za wyzwolenie Białorusi», skazany na wysyłanie, i później w 1938 rozstrzelany.

Mniuto

Mniuto

Mniuto

Mniuto