Dzisna - to małe miasto w Miorskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Dzisna staje się najmniejszym miastem w Białorusi. Miasto Dzisna rozmieszczone w miejscu gdzie rzeka, zwana także Dzisna, najpierw zrobiwszy nieco skrętów, wpada do rzeki Zachodniaja Dźwina. Miejsce to bardzo malownicze. Podstawową architektoniczną osobliwością miasta Dzisna pojawia się cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego. Dana cerkiew prawosławna została zbudowana w 1864-1870 latach na najwyższym miejscu w centrum miasta Dzisna, które nigdy nie zalewano w czasie powodzi.

Dzisna

W świątyni znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej «Hodegetria», który staje się kopią 18-go wieku od starszej Smoleńskiej ikony Matki Boskiej «Hodegetria». W 1915 roku cudowny obraz ewakuowali w Moskwę. Za rok obraz wrócił w miasto Dzisna. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego znana także tym, co akurat w ten czas (w 1916 roku) tu często służył przyszły Patriarcha Moskiewski i całej Rusi Tichon (Wasilij Iwanowicz Biełławin). Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej cerkiew w mieście Dzisna została zamknięta i wyposażona w nowe urządzenia pod skład.

Przy tym wszystkie wartości z cerkwi, w tej liczbie cudowny obraz, udało się uratować i przekazać do innej niedużej cerkwi, rozmieszczonej na miejscowym prawosławnym cmentarzu. Później budynek cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w mieście Dzisna i całkiem zostawili stać puste. Świątynię zwrócili wierzący w 1989 roku, następnie cerkiew była przywrócona i odrestaurowana. W 1991 roku cerkiew od nowa poświęcili. Wtedy zaś tutaj znów przenieśli cudowny obraz Matki Boskiej. Na dzisiejszy dzień cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w mieście Dzisna znajduje się w znakomitej kondycji, pełnowartościowo funkcjonuje i staje się ważnym zabytkiem architektury, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Dzisna

Wspomniana cmentarna cerkiew prawosławna w mieście Dzisna została wzniesiona w 1904 roku jako kaplica służąca do pogrzebu zmarłych. Dana cerkiew poświęcona w dumę ikony Matki Boskiej «Hodegetria». Przez rząd z tą cerkwią także rozmieszczona dzwonnica początku 20-go wieku. Dana cerkiew nie została zamknięta w czasy radzieckie, a odwrotnie stała się centrum życia duchowego miejscowej wspólnoty prawosławnej. Żeby pomieścić wszystkich wierzących tą świątynią w mieście Dzisna nawet wypadło poszerzyć kosztem niewielkiego dobudowywania z białej cegły, którą wznieśli w drugiej połowie 20-go wieku. Właśnie w tej cerkwi kładł się cudowny obraz Matki Boskiej w okresie od 1944 roku po 1991 rok. W nasz czas dana świątynia utrzymała status parafialnej (chociaż teraz posiada drugorzędne znaczenie w mieście), znajduje się w dobrym stanie, funkcjonuje i staje się ciekawym historycznym pomnikiem i osobliwością miasta Dzisna.

Jeszcze jednej bardzo ważną osobliwością miasta Dzisna pojawia się kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny, który został zbudowany w 1773 roku. W architekturze świątyni są obecne liczny linie późnego baroku. Początkowo kościół wchodził w skład klasztoru franciszkanów, który w 1583 roku założył w mieście Dzisna król polski i wielki książę litewski Stefan Batory. W swój czas zespół architektoniczny klasztoru w mieście Dzisna włączał w siebie także mieszkalny korpus, wzniesiony w 1818 roku. Jednak do naszych dni dany klasztorny korpus nie zachował się. Kościół Niepokalanego Poczęcia Marii Panny w mieście Dzisna poważnie był uszkadzany w czasie Drugiej Wojny Światowej. W powojenny czas świątynia zostawała w opustoszeniu i nie odbudowywała się.

Dzisna

Na koniec 20-go wieku kościół faktycznie przeobraził się w monumentalne ruiny. Na bieżącą chwilę kościół w mieście Dzisna zwrócony kościołowi katolickiemu. Teraz ten kościół restauruje się. Niestety prace konserwatorskie w świątyni postępują niezwykle powoli, ale ważne jest, że nie zostały tę prace zatrzymane. Kościół w mieście Dzisna staje się ciekawą osobliwością Białorusi, a także ważnym zabytkiem kultury, historii i architektury. Kończąc temat katolickiego architektonicznego dziedzictwa miasta Dzisna należy wspomnieć także o tym, co na miejscowym katolickim cmentarzu (rozlokowanym przez rząd z prawosławnym) zachowały się elementy ogrodzenia i brama 19-go wieku, a w 1990-je lata tu także była wzniesiona nieduża katolicka kaplica.

Dzisna

Dzisna

Dzisna

W mieście Dzisna są mnóstwo innych niedużych osobliwości. Do liczby takich osobliwości odnoszą się: folwarczny dom 19-go wieku (niedaleko od tego domu są także ruiny gospodarczych budów, wcześniej odnoszących się do dworu); nadzwyczaj malownicze ruiny szpitala początku 20-go wieku; rzeźnia końca 19-go wieku; stara remiza strażacka, która i dzisiaj służy po swoim początkowym przeznaczaniu.

Są w mieście Dzisna i mnóstwo innych budynków końca 19-go - początku 20-go wieków, które można zaliczyć do szeregowego miejskiego historycznego zabudowywania. W swój czas te budynki wykonywały różne administracyjne albo handlowe funkcje i byli wykorzystywani jak siedziby ludzkie. W nich rozmieszczały się teatry, hotele, kolegia, szkoły, gimnazja, banki i tak dalej. Teraz większość z takich budynków jest wykorzystywana pod siedziby ludzkie, są także hotel, kawiarnia, sklepy i muzeum. Pewne inne historyczne budynki miasta Dzisna znajdują się w awaryjnym stanie lub na etapie długotrwałej naprawy.

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Dzisna

Na poszczególnej wzmianki zasługuje most rozmieszczony w mieście Dzisna. Ten most przecina rzekę Dzisna. Unikatowy on tym, co zgodnie większości źródeł, to właśnie najstarszy zachujący się most w Białorusi. Dany most został wzniesiony w końcu 19-go wieku. Ten unikatowy łukowy most z drewnianym pokryciem na metalowej i kamiennej podstawie gruntownie został wyremontowany w nasz czas (w szczególności, na drewniane pokrycie był położony asfalt). W nasze dni ten most w mieście Dzisna pojawia się samochodowym.

Dzisna

Jeszcze jednej nader godną uwagi właściwością miasta Dzisna pojawia się to, co tu rozmieszczona działająca przeprawa promowa przez rzekę Zachodniaja Dźwina. W Białorusi zostają nie aż tak wiele miejsc, gdzie można zobaczyć prawdziwy funkcjonujący prom, dlatego każdy z nich staje się swojego rodu turystyczną egzotyką, która być może ciekawa dla wielu podróżnych.

Dzisna

Dzisna

Jest w mieście Dzisna i jeszcze jedna ważna archeologiczna osobliwość - resztki starożytnego zamku. Faktem jest, że w średniowieczu na wyspie uformowanej u zbiegu rzeki Dzisna do rzeki Zachodniaja Dźwina, znajdował się zamek obronny. Zamek był drewniany dlatego jego fragmenty nie zachowały się. Do naszych czasów dotarły tylko wały ziemne, które stanowiły podstawę murów. Tym nie mniej, dla określonego koła turystów i naukowców dana wyspa staje się bardzo pociągającym miejscem.

Dzisna

No i wreszcie, trzeba także oddzielnie wspomnieć malowniczą, brukowaną kamieniem naturalnym, uliczkę, która jest w mieście Dzisna, i która rozmieściła się brzegiem rzeki Zachodniaja Dźwina. Od tej ulicy otwierają się doskonałe pejzażowe panoramiczne widoki na rzekę, a kończy się ulica niedużym miejscowym parkiem, który rozmieszczony w miejscu wpadania rzeki Dzisna do rzeki Zachodniaja Dźwina.

Dzisna

Dzisna

Wszystkie wyliczone osobliwości i potrząsająca otaczająca przyroda kształtują w mieście Dzisna ciekawą i unikatową turystyczną atmosferę. Jeżeli interesować się podobnego typu osobliwościami i zabytkami, i na dodatek, na przykład, łowieniem ryb, to tu można bardzo dobrze i poznawczo przeprowadzić jakiś czas.

Dzisna

Komentarze  

0 # Andrzej 2016-11-13 18:13
Czy w tym miasteczku jest ktoś kto by mnie oprowadził, pokazał te osobliwości i opowiedział, co pokazuje? Mam zamiar wybrac się do Dzisny i odszukać ulicę która przed wojną nazywała się Zalewna.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Рэдактар 2016-11-13 22:29
W samym centrum Dzisny niedaleko od cerkwi i miejscowego hotelu jest krajoznawcze muzeum historii Dzisny. Tam jawnie mogą wam pomóc.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Iwona 2021-03-16 22:04
Hej, ja tam byłam trzy lata temu z córką. Piękna wioseczka.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Zbigniew 2017-01-20 20:12
Czy moglibyście wskazać w Dziśnie miejsce, gdzie w latach 1942-1944, niemcy prowadzili egzekucje miejscowej ludności, a także ludności okolicznych wsi i miasteczek. Czy są na ten temat dokumenty i nazwiska zamordowanej ludności? Chciałbym odwiedzić te miejsce. Tam został zamordowany mój Dziadek.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Рэдактар 2017-01-23 16:22
Miejsce, gdzie w latach 1942-1944, niemcy prowadzili egzekucje miejscowej ludności wiadomo. Teraz tam urządzane terytorium i postawione nieco pomników. Na tym miejscu rozstrzeliwali w zasadzie więźniów miejscowego getta a także partyzantów i działaczy podziemia. W sumie zostało rozstrzelane koło 3800 człowiek, w zasadzie to byli Żydy. Dokładnie wskazać to miejsce wam mogą pracownicy miejscowego krajoznawczego muzeum (город Дисна, улица Первомайская, 2а), a także większość miejscowych mieszkańców. W jakości punktu orientacyjnego: pomnik rozmieszczony niedaleko od miejscowej szkoły, na przeciwległej stronie drogi. Miejscowi mieszkańcy nazywają to miejsce: "Sosniak". Co dotyka listów zabitych: w miejscowym krajoznawczym muzeum są te listy, ale tylko po ofiarach wśród Żydów. Listy ofiar po pozostałym kategoriom rozstrzelanych być może są tylko w mieście Głębokie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Michał Proniewski 2020-03-21 21:26
W 1941 roku mieszkałem z matką u Żyda Niewniańskiego (narożny dom murowany przed cerkwią, dwie kondygnacje, chyba bez piwnicy, stoi do dziś). Kiedy Niemcy brali Dzisnę, uciekliśmy do podziemia kościoła, a potem przyjęła nas znajoma z ulicy Połockiej. Do tej pory nie wiem na pewno jaki był los Niewniańskich. Jego syn mój równolatek (wówczas 7 lat) nazywał się Giersz. Czy w spisach rozstrzelanych (jeżeli są w muzeum) można znaleźć nazwisko Niewniański? Szukam też Pani Lifszyc z dwoma synami, którą pamiętam. Nie umiałem dotychczas szukać w internecie, więc dopiero teraz widzę taką możliwość. Można odpowiedzieć po białorusku lub po rosyjsku.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
+1 # Редактор 2020-03-21 23:32
W tej kwestii mogą Panu pomoc tylko pracownicy miejscowego krajoznawczego muzeum (adres: Республика Беларусь, Витебская область, Миорский район, город Дисна, улица Первомайская, дом 2а; kod pocztowy: 211950; telefon: +375215237346). W miejscowym krajoznawczym muzeum są listy rozstrzelanych ofiarach wśród Żydów. Z dużym prawdopodobieństwem pracownicy muzeum sprawdzą potrzebne nazwiska na zamówienie Pana.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
+1 # Małgorzata 2017-09-30 11:41
Witam, czy Kościół katolicki w Dziśnie funkcjonuje, czy jest tam Parafia? Pytam, bo szukam Kogoś kto mógłby 1 listopada zapalić lampkę na jednym grobie na cmentarzu w Dziśnie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Рэдактар 2017-10-01 17:09
Kościół w Dziśnie, sądząc po wszystkim, na razie jeszcze restauruje się. Jednak katolicka parafia w Dziśnie jest i funkcjonuje. Po całej widoczności, nabożeństwa odbywają się w czasowej kaplicy, rozmieszczonej niedaleko od kościoła.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
+2 # Zbigniew Darzynkiewicz 2017-11-11 21:28
Urodzilem sie w Dzisnie (12 maja 1936) i Dzisna pozostaje do dzis w moim sercu. Moi dziadkowie mieszkali tuz nad rzeka Dzwina, zostalem ochrzczony w kosciele zrujnowanym podczas wojny, zapewne w tym o ktorym tu sie wspomina.
Zbyszek Darzynkiewicz, USA
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Marek 2017-12-01 16:03
Witam Panie Zbigniewie. Może coś mówi Panu nazwisko Stoma Piotr? Rodzina ojca mieszkała w pobliżu szpitala. Matka ojca miała na imię Zofia.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Maria 2021-02-14 22:34
Witam Marku, moja mama (rocznik 1934) spotkała raz Pana Stomę, tego który mieszkał blisko szpitala, we wczesnych latach siedemdziesiątych. Jako dziecko przyjaźniła się z ich córką Alą. W tychże latach rodzina Stoma (imion mama nie zna) mieszkała we wsi Zielin, gmina Mieszkowice.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Michał Proniewski 2020-05-04 15:24
Spotkaliśmy się chyba w Instytucie Hematologii w Warszawie. W Dziśnie lub jej najbliższych okolicach spędziłem lata 1937 - 1946. Znam dobrze jej historię, także dobrze opisaną w książkach: Eugeniusz Zabiełło - "Dzisna - bastion nad Dźwiną" oraz Paweł Kuzinowicz - "Z królewskiego miasta Dzisna przez Słupsk do Wrocławia". Jednak nie zgadzam się z autorami w dwóch szczegółach: przyczyny spalenia kościoła w 1941 roku i przebiegu wypędzenia Niemców w 1944 roku. U mnie też Dzisna pozostaje w sercu i dlatego byłem tam po wojnie już kilka razy i być może wybiorę się jeszcze, gdy minie epidemia, a zdrowie pozwoli...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Michał Proniewski 2020-05-07 01:23
Moje wspomnienie jest trochę mylne. Chodzi o Zakład Histologii w Warszawie.
Michał, Warszawa.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Marcin 2018-12-31 21:04
Witam wszystkich, czy ktoś z Państwa zamierza odwiedzić Dzisnę? Jeśli tak to proszę o kontakt, zabiorę z Polski. Wyjazd na kilka dni.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
+1 # Ewelina 2019-03-10 20:16
Dzień dobry, chciała bym się dowiedzieć na temat wsi Azaryno. Pochodzą z tamtej wsi moi pradziadkowie i mój dziadek. Szukam Prochor Pluto i Anastrajanie Morus.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
+1 # Peter 2020-03-15 05:34
Chyba Pani podała złą nazwę tej wsi... Czy nie powinno brzmieć Mazuryno, kolo Dzisny?...
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Iwona 2021-03-16 22:20
Ja byłam z córką w roku 2018, szukałam kolonii Bohy. Dziś nazwa to Zagorie, około dwóch kilometrów od Szarkowszczyzny, i znalazłam. Wtedy tam mieszkali Leczycki Henryk z rodziną, domu nie było, ale rozmawiałam z mieszkańcami. Zwiedziłam: Dzisne, Miory, Mosarz, Szarkowszczyzne. W Głębokim miałyśmy nocleg. Piękne wioseczki aż się płakać chce i tak dalej.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Aneta 2021-04-29 22:50
Szukam śladów rodziny Kulikowskich z Dzisny. Mój ojciec, Jan Kulikowski urodził się w tym miasteczku we wrześniu 1941 roku. Był synem Antoniego Kulikowskiego i Malwiny z Biełowiczów. Miał młodszą siostrę Basię (urodzoną 1944 roku). Moi pradziadkowie to Stanisław i Helena Kulikowscy oraz Paulina i Walenty Biełowiczowie. Jeżeli ktokolwiek, cokolwiek o nich wie, proszę o informację.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Andrzej Wasilewski 2021-06-04 11:23
Basię Kulikowską znam osobiście. Kulikowscy i zdaje się że Biełowicze również mieszkają w Mieszkowicach, województwo Zachodniopomorskie. Prawie cała Dzisna została przesiedlona do Mieszkowic i okolicy. Moja rodzina również.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
0 # Aneta 2021-07-28 00:12
Witam Panie Andrzeju. Ciocia Basia zmarła kilka lat temu. Dokładnie znam powojenne losy moich krewnych. Poszukuję natomiast informacji dotyczących ich życia w malowniczej Dziśnie.
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi