Idołta

Idołta - to wieś w Miorskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową architektoniczną osobliwością wsi Idołta pojawia się kościół Matce Boskiej Szkaplernoj. Dany kościół został zbudowany w 1939 roku a teraz on znajduje się w znakomitej kondycji i służy zgodnie z przeznaczeniem. Inną ciekawą osobliwością wsi Idołta pojawia się dwór 19-go wieku. Budynek najbardziej folwarcznego domu zachował się do naszych dni, a niedawno nawet w całości zostało odrestaurowane. Także dobrze zachowali się i pewne gospodarcze budowy odnoszące się do dwór na wsi Idołta. Przy czym te budowy zachowały swój początkowy wygląd że robi ich nader ciekawymi obiektami w oczach tych, kto interesuje się białoruską kulturą i życiem 19-go wieku.

Idołta

Idołta

Idołta

Jest na wsi Idołta i jeszcze jedna ciekawa osobliwość a mianowicie nieduża katolicka kaplica 1862 roku budowy. Dana kaplica służyła w charakterze grobowca dla miejscowych właścicieli ziemskich. Kaplica na wsi Idołta malowniczo rozmieszczona na pagórku pod lasem. Kościół, dwór i kaplica na wsi Idołta stają się ważnymi zabytkami architektury, historycznokulturalnymi wartościami i ciekawymi osobliwościami Białorusi.

Idołta