Orsza

Orsza - to miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Orszańskiego powiatu. W mieście Orsza wiele różnych architektonicznych osobliwości. Jedną z podstawowych osobliwości miasta Orsza staje się Troickaja cerkiew, która wchodzi w skład męskiego prawosławnego działającego klasztoru. Dana cerkiew została zbudowana w dalekim 1626 rokowi. Powierzchowność tej cerkwi prawie nie zmieniła się od czasu jej budowy, co robią te zabytki architektury bardzo wartościowym. Na daną chwilę Troickaja cerkiew w mieście Orsza w całości odrestaurowana.

Orsza

Idącą bardzo ważną osobliwością miasta Orsza staje się kompleks budynków byłego kołlegiuma jezuitów. Budynki wchodzące w ten kompleks wznosiły się z 1690 po 1803 lata. Kompleks budynków jezuickiego kołlegiuma pojawia się jednej z najbardziej uznawajemych osobliwości miasta Orsza, a także wizytową kartką tego miasta. W niedawne czasy dany zespół architektoniczny w całości został odrestaurowany i przywrócony. W czas teraźniejszy w głównym budynku kołlegiuma w mieście Orsza rozmieszczają się biblioteka dziecięca, galeria artystyczna z salą wystawową i wydział kultury miejskiego komitetu wykonawczego. W innym budynku kompleksu rozmieścił się "Dom Rzemiosła".

Orsza

Orsza

Orsza

Idącą ważną osobliwością miasta Orsza staje się kompleks budynków działającego prawosławnego kobiecego klasztoru. Centralną świątynią klasztoru staje się cerkiew Świętego Ilja, zbudowana tu w 1898 rokowi. Także w skład klasztoru wchodzi inny kościół - Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy, ona zbudowana całkiem niedawno, w 2006 roku. Oprócz tego, na terytoria klasztoru są, oczywiście i mieszkalne korpusu. Terytorium Uspienskiego klasztoru w mieście Orsza ogrodzony przez stare ogrodzenie z bramą.

Orsza

Orsza

Orsza

Idącą osobliwością miasta Orsza staje się kościół Świętego Iosif, którym był zbudowany w 1819 roku. Dana świątynia początkowo miała dwie wieże i trójkątny fronton na głównej fasadzie między nimi ale wieże zostały rozebrane w 1870 roku, trójkątny fronton także nie zachował się. W pozostałym dana świątynia w całości zachowała swój początkowy wygląd, poza tym niedawno został odrestaurowany. Tym nie mniej, teraz budynek kościoła w mieście Orsza wygląda nieco nietypowe i niezwykłe.

Orsza

Idącymi osobliwościami miasta Orsza pojawiają się cerkiew Narodzenia Matki Boskiej (kamienna) i sobór Świętego Michaiła (drewniany) rozmieszczone tuż obok. Dane świątynie zostały zbudowane w niedawne czasy w miejscu gdzie wcześniej rozmieszczał się prawosławny sobór Narodzenia Matki Boskiej zbudowany w 1661 roku. Historyczny budynek tej świątyni bardzo silnie ucierpiał w czas Drugi Wojny Światowej i w całości było niszczone na środku przez 1950-ch. Współczesny budynek kamiennego kościoła Narodzenia Matki Boskiej w mieście Orsza powstawało na wzór tej niszczonej starej świątyni.

Orsza

Kiedy w mieście Orsza były dość wiele klasztorów różnych chrześcijańskich konfesji. Większość z nich obecnie nie funkcjonują, a historyczne budynki świątyń i mieszkalnych korpusów odnoszących się do tym klasztorom zburzone albo znajdują się w słabej kondycji. Na fotkę poniżej nastręczone przykłady tego, w jakim stanie znajdują się historyczne budynki różnych byłych klasztorów, odnoszące się w zasadzie do 18-mu wiekowi.

Orsza

Orsza

Ale jeden mieszkalny korpus jednego z byłych klasztorów w mieście Orsza jednak przywrócony. Teraz w części tego budynku kładzie się filia archiwum Witebskiego obwódu, inna część jest wykorzystywana pod siedziby ludzkie. A początkowo dany klasztorny korpus został zbudowany w 1717 roku.

Orsza

Oczywiście, oprócz wyliczonych, w mieście Orsza jest i jeszcze kilka świątyń. Oddzielnie warto wspomnieć cerkiew Świętego Leonida (na idącej fotce - z lewej strony), i cerkiew Narodzenia Chrystusowa (z prawej strony), zbudowane w nasz czas.

Orsza

Oprócz już wyliczonego chrześcijańskiego dziedzictwa, miasto Orsza rozmieszcza jeszcze dużą ilością innych nader ciekawych osobliwości. Tak na przykład, w mieście Orsza jest doskonale zachujący się wodny młyn, zbudowany w 1902 roku. Oryginalnych młynów w takim dobrym stanie w Białorusi nie tak znowu i wiele, dlatego dane zabytki architektury stanowią szczególną wartość. Także niedaleko od młyna rozmieszczony ciekawy łukowy most, który także został zbudowany w 1902 roku.

Orsza

Orsza

Także w mieście Orsza zachowało się grodzisko albo, innymi słowami, zamcziszcze, to jest elementy ziemnych fortyfikacji starego zamka 14-go wieku. Zamcziszcze w mieście Orsza staje się bardzo ważną i wartościową archeologiczną osobliwością. Kamienna budowa na wierzchołku danego grodziska - to współczesny pomnik.

Orsza

Orsza

Bardzo ciekawą osobliwością miasta Orsza staje się także dom rodzicielski Uładzimira Karatkiewicza - klasyka białoruskiej literatury, gdzie przeżył wiele lat. Tu zaś napisał nieco swoje najważniejsze dzieła. Do żalu z powodu, na razie w danym budynku nie organizowane dom-muzeum, tu nie ma żadnej ekspozycje, a spojrzeć na budynek można tylko od strony. Chociaż, do słowa, muzeum Uładzimira Karatkiewicza w mieście Orsza jest, on kładzie się w innym specjalnie wyposażanym kamiennym budynku.

Orsza

Orsza

Oprócz wyliczonych, w mieście Orsza jest jeszcze wiele innych architektonicznych osobliwości. Na poszczególnej wzmianki zasługuje budynek centralnego kolejowego dworca miasta Orsza, które zostało zbudowane w 1912 roku i kilka razy zbudowany w czasy radzieckie. Idącą ciekawą osobliwością miasta Orsza staje się pamiątkowy kompleks "Kaciusza", poświęcony słynnej maszynie bojowej Drugi Wojny Światowej. Właśnie w bitwach o miasto Orsza w 1941 roku i było po raz pierwszy zastosowanym danym narzędziem.

Orsza

Orsza

Jest w mieście Orsza i kilka budynków, które można zaliczyć miejskie historyczne zabudowywanie. Większość z tych budynków odnoszą się do 19-go wiekowi, albo do początku 20-go wieku. Dane nieduże architektoniczne osobliwości dobrze uzupełniają piękną turystyczną atmosferę miasta Orsza. Oprócz tego, w mieście Orsza jest i swój pomnik lokomotywy.

Orsza

Orsza

Orsza

Orsza

Orsza

Miasto Orsza i większość z najważniejszych architektonicznych osobliwości tego miasta kładą się na brzegach rzeki Dniepr. Centrum historyczne miasta Orsza, gdzie i rozmieszczona teraz większość architektonicznych wartości, kształtował się w pobliżu miejsca gdzie w Dniepr wpada rzeka Orszyca. Teraz w tym miejscu jest także nieduży park. Tak więc, w śródmieściu miasta Orsza stworzony bardzo przyjemna atmosfera przyciągająca mnóstwo turystów. Tu są wiele historycznych pomników, które do tego rozmieszczone w malowniczych miejscach. Oprócz tego, Orsza - to duże miasto, oprócz samych osobliwości tu jest i cała inna niezbędna infrastruktura turystyczna, hotele, bankomaty, centra handlowe i tak dalej.

Orsza