Komaje - wieś w Postawskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. W wsi Komaje zachował się unikatowy pomnik białoruskiej architektury - kościół Świętego Jana Chrzciciela. Dana świątynia została zbudowana w 1606 roku, w ten sposób mu już bardziej 400 lat. Ta świątynia - jeden z najstarszych kościołów w Białorusi. Oprócz tego, kościół na wsi Komaje odnosi się do bardzo rzadkiemu typowi świątyń - obronnemu. A świątyń obronnego typu po całej Białorusi nie nabierze się i dziesiątka. I rzeczywiście, tego kościoła nie podeszli stroną wojny 17-go - 18-go wieków, w czasie których świątynia często poważnie uszkadzali. Ale po zakończeniu działań bojowych kościół szybko przywracali i restaurowali. W 18-ym i 19-ym wiekach świątynia także kilka razy nieznacząco przestawiała się i przebudowywał się. Ostatnia duża konserwacja kościoła na wsi Komaje została przeprowadzona w 2010-2011 latach.

W historii kościoła na wsi Komaje także jest jeszcze jedną unikatową chwilą. Sprawa w tym, że dana świątynia funkcjonowała zawsze od chwili swojej budowy, z wyjątkiem, oczywiście, krótkich okresów w które tu przeprowadzali się różne konserwatorskie, rekonstrukcyjne albo prace remontowe. To jeden z dosłownie kilku białoruskich kościołów, które nie zamykały się w czasy radzieckie. Pewne źródła wiążą to z pozytywnym stosunkiem władz radzieckich do proboszcza świątyni, który w czasie wojny uratował przed Niemcami znanego partyzanta.

Jeszcze jedna charakterystyczna właściwość tego kościoła - duża ilość znakomitości z nim skontaktowanych. Tak, na przykład, jeden z znanych działaczy białoruskiej kultury początku 20-go wieku - poeta i księdz Kazimir Swajak, w pewnym okresie był przeorem tej świątyni. Jednej z podstawowych jego białoruskich odrodzeniowych prac, oprócz wierszy, stanął zestawiony przez niego orędownik na białoruskim języku dla katolickich Białorusinów «Głos duszy».

Inną znakomitością nierozerwalnie skontaktowaną z kościołem na wsi Komaje, a zresztą z samą wsią pojawia się Bronisław Rutkowski — polsko-białoruski organista, krytyk muzyczny, dyrygent i kompozytor początku 20-go wieku. Który rodził się na wsi Komaje i zaczął uczyć się podstaw muzyki organowej właśnie w rozlokowanym tu kościele Świętego Jana Chrzciciela. W danym kościele na wsi Komaje dotychczas jest przechowywany i działa wystarczająco stary białoruski organ, ten właśnie, od którego zaczął swoją drogę twórczą Bronisław Rutkowski.

Tak więc, kościół na wsi Komaje staje się bardzo ważnymi zabytkami architektury początku 17-go wieku, historycznokulturalną wartością i wystającą osobliwością Białorusi. Ale jest na wsi Komaje i jeszcze kilka niedużych osobliwości. W pierwszą kolejność to nieduży, ale nader piękny park imienia Bronisława Rutkowskiego - urodzonego tej wsi, o którym już wzmiankowaliśmy. Dany park rozmieszczony przed siebie przed kościołem.

Idącą osobliwością wsi Komaje pojawia się kamienny krzyż, ustalony przed kościołem. Żreć różne punkty widzenia na temat tego, kiedy ten krzyż został wyryty i ustalony tu. Najprawdopodobniejszej wygląda przypuszczenie o tym, że go ustalili na krótko zanim zaczęli wznosić kościół, albo jednocześnie z jego budową, czyli w samym początku 17-go wieku. Chociaż na tabliczce, ustalonej w nasz czas przed tym krzyżem, wskazane że on odnosi się do 15-go albo 16-go wiekowi.

Jeszcze jedną osobliwością wsi Komaje pojawia się budynek byłego parafialnego domu, zbudowany całkiem obok kościoła w 1927 roku. Teraz dany budynek w żaden sposób nie odnosi się do kościoła. Tu rozmieszcza się miejscowe leśnictwo. Budynek znajduje się w znakomitej kondycji, a terytorium naokoło go pięknie urządzana.

I wreszcie, jest na wsi Komaje i jeszcze jedna nieduża osobliwość. A właśnie, budynek byłego parowego młyna, zbudowany w końcu 19-go wieku. Parowe młyny niezbyt zostały rozszerzone w Białorusi, odpowiednie i na daną chwilę ich zachowało się bardzo mało. Dlatego każdy z zachujących się parowych młynów, w tej liczbie i dobrze zachujący się młyn na wsi Komaje, stanowi obliczoną wartość i staje się w swoim rodzie unikatowymi zabytkami architektury. Chociaż oczywiście, teraz to już nie młyn, a po prostu następna gospodarcza budowa, która dla turystów całkiem nie przedstawia żadnego zainteresowania.

Przez wieś Komaje przechodzi mnóstwo turystycznych i wycieczkowych tras. Aktywnie odwiedzają wieś Komaje i indywidualni podróżni i turyści, przecież kościół Świętego Jana Chrzciciela, rozlokowany tu, staje się jedną z centralnych osobliwości całego regionu. W wsi są sklep i inne elementy podstawowej infrastruktury. Obecność dużej osobliwości i jeszcze kilku niedużych osobliwości, piękny park, w którym nawiasem mówiąc jest plac zabaw dla dzieci, wszyscy to pozwala bardzo miło i poznawczo przeprowadzić na wsi Komaje pewien czas.

Komaje

Komaje

Komaje

Komaje

Komaje