Łuczaj - to wieś w Postawskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową architektoniczną osobliwością wsi Łuczaj pojawia się kościół Świętego Tadeusza. Dana świątynia została zbudowana w 1776 roku, a na daną chwilę ona doskonale odrestaurowana. Kościół na wsi Łuczaj posiada nader imponujące rozmiary i bardzo pozostającą w pamięci powierzchowność. On pięknie rozmieszczony na jednej z najwyższych punktów miejscowości i widziany z daleka. Terytorium naokoło kościoła pięknie urządzane. Rządem z kościołem na wsi Łuczaj zachowała się także plebania (dom duchownego, on zaś budynek parafialnej administracji), z pewnym prawdopodobieństwem zbudowana w 19-ym wieku. Wszyscy te czynniki robią kościół na wsi Łuczaj wystarczająco ciekawym turystycznym obiektem. Dana świątynia staje się ważnymi zabytkami architektury 18-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Jeszcze jedną godną uwagi właściwością kościoła na wsi Łuczaj pojawia się to, że właśnie tu w 2008 roku został ustalony, po pewnym wiadomościom, chronologicznie pierwszy w świecie pomnik Papieża Benedykta XVI. Teraz niewiele informacji z historii świątyni. W czas Drugi Wojny Światowej kościół na wsi Łuczaj silnie ucierpiał. W 1948 roku przeor kościoła był aresztowany i zesłaniec, jego następca także był tu niedługo. Ale mimo tego, że w parafii nie było duchownego, ludzie mieli zamiar na modlitwy w budynku świątyni aż do 1971 roku, kiedy świątynia do reszty została zamknięta i zamieniony na skład. W 1990-ym rokowi budynek świątyni został zwrócony wierzącym. Później kościół także w całości został odrestaurowany i przywrócony, a oto roboty po urządzeniu sąsiedniej terytorium trwają do dnia dzisiejszego.

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj

Łuczaj