Postawy - to miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Postawskiego powiatu. W mieście Postawy żreć nieco bardzo ciekawych osobliwości. Jednej z podstawowych osobliwości miasta Postawy pojawia się znany po całej Białorusi kościół Świętego Antoniego Padewskiego. Ta świątynia wznosiła się od 1898 roku po 1904 rok. Rozgłos danego kościoła związany z go bardzo malowniczym rozmieszczaniem. Od dwóch stron kościół w mieście Postawy otacza rzeka, a z trzeciej strony rozciągnęło się nieduże jezioro, które także stworzone przez tę rzeczkę. Doskonałe i bardzo pozostające w pamięci rodzaje tego kościoła przez dane jezioro stają się wizytową kartką miasta Postawy i wszystkiego Postawskiego powiatu. Pomyślne połączenie monumentalnych form kościoła z czerwonej cegły uzupełnione przez piękno lustrzanej tafli wodnej jeziora i otaczającej roślinności pojawia się unikatowej i bardzo barwną architektoniczno-krajobrazową kompozycją. Postawski kościół staje się także wysokościową dominantą centrum historycznego i jest widoczny z wielu punktów miasta i okolic.

Budynek kościoła silnie był uszkadzany w latach Pierwszej Wojny Światowej, ale w 1920-ch latach, kiedy miasto Postawy wchodziło w skład Polski, świątynia solidnie została odbudowana. Po tym jak miasto Postawy stało się częścią Białoruskiej SRR w 1939 roku kościół naraz został zamknięty. Po Drugiej Wojnę Światową w budynku kościoła organizowali najpierw skład, a później - wydział przemysłowego przedsięwzięcia (pozostałe wydziału tego przedsięwzięcia i dzisiaj rozmieszczone całkiem obok kościoła). W 1988 roku świątynię zwrócili kościołowi katolickiemu. Restaurował się kościół w mieście Postawy wystarczająco długo, jednak na daną chwilę on znajduje się w znakomitej kondycji i otwarty dla wierzących i turystów. Kościół Świętego Antoniego Padewskiego w mieście Postawy niewątpliwie staje się bardzo ciekawym turystycznym obiektem, ważnym zabytkiem architektury początku 20-go wieku, kulturowo-historyczną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Postawy

Postawy

Postawy

Inną ważną osobliwością miasta Postawy pojawia się bardzo godny uwagi pałac, budownictwo którego zostało zaczęte w 1788 roku i zakończone tylko w pierwszej połowie 19-go wieku. Dany pałac (jak i całe miasto Postawy w 18-om wieku) należał do przedstawicieli znanego magnackiego rodu Tyzenhauzów. Liczny przedstawiciele tego rodu w odpowiednim czasie byli znani z naukowców, krzewicieli oświaty i reformatorów. Na przykład, w ich Postawskim pałacu zostali założeni doskonała obrazowa galeria, biblioteka i ornitologiczne muzeum, lecz samo miasto Postawy pojawiało się jednym z regionalnych naukowych i centrów kulturowych. Pałac w mieście Postawy wystarczająco duży i piękny. Postawski pałac znajduje się w dobrym stanie, jego wygląd zewnętrzny faktycznie nie zmienił się od chwili budowy.

A oto wykończenie wnętrz pałacu w całości stracone, także w całości zawiedzione i wewnętrzne rozplanowanie. W nasze dni w budynku pałacu kładzie się państwowa instytucja medyczna. Wcześniej, do pałacu w mieście Postawy przyłączał się park placem koło 10 hektar, założony w 18-ym wieku. Na dzisiejszy dzień terytorium byłego parku gęsto zabudowane przez współczesne budynki mieszkalne i szpitalne korpusy. Jednak jeszcze można odszukać pewne fragmenty tego parku, na przykład: kanały, staw, reszty starych lipowych alej, pewne egzotyczne i rośliny dekoracyjne. Tak więc, pałac w mieście Postawy staje się bardzo wartościowym zabytkiem architektury 18-go wieku, kulturalno-historyczną wartością Białorusi i godnym uwagi turystycznym obiektem.

Postawy

Postawy

Postawy

Idącą ciekawą osobliwością miasta Postawy pojawia się cerkiew Świętego Nikołaja, zbudowana tu w 1894 roku. Cerkiew w mieście Postawy na daną chwilę znajduje się w znakomitej kondycji. Cerkiew w mieście Postawy, także jak i kościół, malowniczo rozmieszczona nad brzegiem jeziora (na go przeciwległej od kościoła stronie). Przy tym główną fasadą cerkiew w mieście Postawy zwrócona do podstawowego placu miasta. Takim czynem, dana świątynia wchodzi w skład bardzo godnego uwagi zespołu architektonicznego, obejmującego unikatowe historyczne zabudowywanie centralnej części miasta Postawy (o tym zabudowywaniu jeszcze zostanie powiedziane dalej). Niewątpliwie, że cerkiew w mieście Postawy staje się historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Postawy

Postawy

Jeszcze jedną ciekawą osobliwością miasta Postawy pojawia się budynek byłego wodnego młyna, zbudowanego w drugiej połowie 19-go wieku w śródmieściu miasta Postawy koło tama-mostu przez rzekę Miadziełku (która tworzy w tym miejscu już wspomniano nieduże jezioro). Młyn ten był wystarczająco wielki, kamienny, przemysłowej skali. Na pierwszym piętrze rozmieszczały się turbina i wielostopniowa transmisja, na drugim - kamień młyński, na trzecim - pomocnicze obiekty. Budynek młyna w mieście Postawy doskonale zachował się.

Postawy

Także nader ciekawymi osobliwościami miasta Postawy pojawia się rząd niedużych budynków, zbudowanych w drugiej połowie 18-go wieku, które tworzą piękny zespół historycznego zabudowywania centralnego placu miasta Postawy. Wcześniej w tych domach rozmieszczały się handlowe ławki, zajazdy, nieduże hotele, służyli i jak siedziby ludzkie. Właściwie, i teraz te budynki wykonują te zaś funkcje. Dany zespół architektoniczny wystarczająco unikatowy dla Białorusi i do tego bardzo ciekawy i wartościowy. Temu są kilko przyczyn. W-pierwszych, duża część historycznego miejskiego zabudowywania w innych miastach Białorusi zachowała się tylko od końca 19-go wieku, a tu 18-ty wiek. W-drugich, w innych miastach Białorusi często zachowały się zdekompletowane budynki, a tu pełnowartościowy zespół architektoniczny. Wartość historycznego zabudowywania centralnego placu miasta Postawy polega także w tym, co na przykładzie tego zespołu można wyobrazić sobie jak w 18-19 wiekach wyglądało typowe białoruskie miejsce, przecież podobny plac (który wykonywał funkcje rynku) był wtedy w każdym dużym miasteczku.

Postawy

Postawy

Postawy

Postawy

Oprócz tego, niezbędne zaznaczyć, co miasto Postawy, będąc administracyjnym centrum powiatu dysponuje wszystkimi elementami podstawowej infrastruktury a także pewnymi elementami infrastruktury turystycznej. Tak, na przykład, tu znajdą się: kawiarnia, hotel, sklepy, oddziały banku i poczty i tak dalej. Tak więc, miasto Postawy, z jego licznymi osobliwościami, staje się bardzo ciekawym turystycznym kierunkiem dla podróżnych i turystów po Białorusi.

Postawy

Postawy

Postawy