Hermanowicze - to wieś w Szarkowszczyńskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Hermanowicze pojawia się kościół Przemienienia Pańskiego. Budynek tej starej świątyni został zbudowany w dalekim 1787 rokowi. W czasy radzieckie, a mianowicie z 1948 po 1988 lata kościół na wsi Hermanowicze był zamknięty i wyposażony w nowe urządzenia pod gospodarcze potrzeby. W nasze dni dany kościół znów funkcjonuje jak świątynia. Wystrój wewnętrzny kościoła wykonany w standardowym dla takiego typu świątyń stylu. Po powrocie świątyni wierzącym, jego wnętrze zostało wyremontowane i na dzisiejszy dzień znajduje się w znakomitej kondycji. Jednak w całości przywrócić całe dawne bogactwo wystroju wewnętrznego i zwrócić mu historyczny wygląd tak i nie udało się.

Eksterier kościoła na wsi Hermanowicze znajduje się w niezawodnym stanie, jednak jeszcze czeka na zakończenie konserwacji. Kościół na wsi Hermanowicze bardzo malowniczo rozmieszczony na wysokim brzegu rzeki Dzisna, która przepływa przez wieś Hermanowicze. Ta świątynia chociaż całkiem nieduża, niemniej jednak staje się architektoniczną dominantą całej wsi. Kościół na wsi Hermanowicze staje się ciekawymi zabytkami architektury końca 18-go wieku, kulturowo-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Hermanowicze

Hermanowicze

Hermanowicze

Także na wsi Hermanowicze zachował się centralny budynek (a mianowicie nieduży pałac) folwarcznego kompleksu końca 18-go wieku. Dany pałac (folwarczny dom) został zbudowany w 1782 roku. Innych budynków odnoszących się do folwarcznego kompleksu na wsi Hermanowicze nie zachowało się. W nasze dni w tym pałacu rozmieściły się przedszkole i muzeum imienia Jazepa Drazdowicza. Ten wystający białoruski działacz kultury żył i czynił w tych miejscach. Także na wsi Hermanowicze zachowała się drewniana staroobrzędowa Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii, zbudowana w 1926 roku.

Hermanowicze

Hermanowicze

Hermanowicze

Hermanowicze