Łużki - to wieś w Szarkowszczyńskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Łużki pojawia się kościół Świętego Michaiła Archanioła, który powstawał od 1744 roku po 1756 rok. Początkowo kościół na wsi Łużki wchodził w skład klasztoru, który został założony tu w 1741 roku. Po powstawaniu 1830 roku ten klasztor, jak i liczny inne katolickie klasztory na terytoria współczesnej Białorusi, został zamknięty. A w 1843 roku kościół na wsi Łużki został przekazany kościołowi prawosławnemu, niewiele przebudowany i wyposażony w nowe urządzenia. Po Pierwszej Wojnie Światowej, kiedy wieś Łużki wchodziła w skład Polski, świątynia znów przeniosła się do katolików. W 1949 roku kościół na wsi Łużki został zamknięty przez radziecką władzę. Później budynek świątyni został wyposażony w nowe urządzenia i było wykorzystywane jak skład nawozów mineralnych. W końcu z 1980-ch lat świątynia została zwrócona kościołowi katolickiemu i odrestaurowana.

Łużki

Kościół na wsi Łużki staje się bardzo jaskrawym uosobieniem architektury tak nazywanego «wileńskiego» baroku. Ten stary i bardzo niezwykły kościół silnie wyodrębnia się wśród pozostałych świątyń Białorusi tym, że jego główna fasada stwarza wrażenie jak gdyby ona wgniotą do środka. Taki efekt osiąga się za rachunek tego, co dwie wysokie wieże głównej fasady rozmieszczone nie w jednej płaszczyźnie z nim, ale są obrócone pod kątem. W nasze dni kościół na wsi Łużki w całości odrestaurowany i staje się ważnym zabytkiem architektury 18-go wieku, kulturowo-historyczną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Łużki

Łużki

Także na wsi Łużki jest i jeszcze jedna nader stara świątynia. Mowa idzie o cerkwi Narodzenia Matki Boskiej, zbudowaną w 1794 rokowi. Cerkiew na wsi Łużki znajduje się w dobrym stanie i także staje się ważnym zabytkiem architektury końca 18-go wieku, kulturowo-historyczną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi. Terytorium naokoło cerkwi okrążone kamiennym ogrodzeniem. Główne wejście ozdabia brama. Brama i ogrodzenie datują się końcem 19-go wieku. Dana cerkiew rozmieszczona na centralnym placu wsi Łużki. Na tej zaś place jest jeszcze nieco innych godnych uwagi historycznych budów, odnoszących się do początku 20-go wieku. Także na wsi Łużki stosunkowo nieźle zachował się ceglany wodny młyn końca 19-go wieku.

Łużki

Łużki

Łużki