Szarkowszczyzna

Szarkowszczyzna - to małe miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Szarkowszczyńskiego powiatu. Niestety, w mieście Szarkowszczyzna nie ma duże historyczne albo architektoniczne osobliwości. Wśród będących osobliwości miasta Szarkowszczyzna na poszczególnej wzmianki zasługuje przede wszystkim drewniana cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii, zbudowana w 1912 rokowi. Dana cerkiew staje się ciekawymi zabytkami architektury początku 20-go wieku, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi. Jest w mieście Szarkowszczyzna także i nieco innych niedużych świątyń, a mianowicie cerkiew ikony "Wszystkich strapionych Radość", zbudowana w końcu 19-go wieku i kościół Świętego Krzyża, zbudowany w 1999 roku. Wśród innych osobliwości miasta Szarkowszczyzna można także jeszcze wyodrębnić budynek byłego wodnego młyna, zbudowany w pierwszej połowie 20-go wieku.

Szarkowszczyzna

Szarkowszczyzna

Szarkowszczyzna

Szarkowszczyzna

Szarkowszczyzna