Laskowicze

Laskowicze - to wieś w Szumilińskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Laskowicze pojawia się cerkiew Świętego Siergija, zbudowana w końcu 19-go wieku. Fasady tej świątyni wykonane z kamienia naturalnego. Cerkiew na wsi Laskowicze staje się zabytkami architektury końca 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi. Także na wsi Laskowicze są ruiny gospodarstwa 19-go wieku. Dane ruiny mogą być ciekawi dla określonego koła turystów.

Laskowicze