Obol

Obol - wieś w Szumilińskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Obol pojawiają się fragmenty folwarcznego kompleksu pierwszej połowy 19-go wieku. Centralny budynek danego folwarcznego kompleksu (nieduży pałac albo folwarczny dom) teraz stanowi ruiny. Większość innych budynków odnoszących się do folwarcznego kompleksu na wsi Obol także znajduje się w słabej kondycji. Oprócz budynków, zachowali się jeszcze i fragmenty parku. Folwarczny kompleks na wsi Obol staje się zabytkami architektury 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi. Ruiny centralnego pałacu mogą być ciekawi dla określonego typu turystów.

Obol

Obol

Także na wsi Obol jest i nieco innych niedużych osobliwości, a mianowicie kościół Świętego Onufrija, zbudowany już w 21-ym wieku; nieco innych historycznych budów, odnoszących się do pierwszej połowie 20-go wieku. Przez wieś Obol malowniczo przepływa jednoimienna rzeka.

Obol

Obol