Hołoszewo

Hołoszewo - to wieś w Tołoczyńskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Hołoszewo pojawia się folwarczny kompleks końca 19-go wieku. Centralne miejsce w tym kompleksie zajmuje nieduży pałac (albo folwarczny dom) zbudowany w 1897 roku. Także w skład folwarcznego kompleksu na wsi Hołoszewo wchodzą jeszcze jeden mieszkalny korpus i kilka byłych gospodarczych budów. Niestety, na daną chwilę wszystkie budowy folwarcznego kompleksu na wsi Hołoszewo znajdują się w słabej kondycji. Tym nie mniej, gospodarstwo na wsi Hołoszewo staje się ciekawymi zabytkami architektury końca 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi.

Hołoszewo