Talachyn

Tołoczyn - to miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Tołoczyńskiego powiatu. Podstawową osobliwością miasta Tołoczyn pojawia się działający Pokrowski kobiecy prawosławny klasztor. W skład zespołu architektonicznego klasztoru wchodzą Pokrowska cerkiew, zbudowana w 1796 roku i rozmieszczony obok cerkwi klasztorny korpus, zbudowany w 1779 roku. Zespół architektoniczny klasztoru w mieście Tołoczyn staje się ciekawym turystycznym obiektem, ważnymi zabytkami architektury 18-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Talachyn

Talachyn

W mieście Tołoczyn jest kilka niedużych architektonicznych osobliwości. W pierwszą kolejność to kościół Świętego Antoniego, zbudowany tu w 1853 roku. Kościół ten niezbyt duży, ale pięknie rozmieszczony na pagórku. Kościół w mieście Tołoczyn także staje się zabytkami architektury 19-go wieku i historycznokulturalną wartością. Do innym osobliwościom miasta Tołoczyn można zanieść nieco mieszkalnych, administracyjnych i budynków przemysłowych 19-go - początki 20-go wieków a także współczesna prawosławna świątynia. Miasto Tołoczyn ozdabiają także kilka jezior połączonych przez kanały.

Talachyn

Talachyn

Talachyn

Talachyn

Talachyn

Talachyn

Talachyn

Talachyn

Talachyn