Orzechowno

Orzechowno - to wieś w Uszackim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Orzechowno pojawia się folwarczny kompleks środka 19-go wieku. Centralne miejsce w tym kompleksie zajmuje nieduży pałac (albo folwarczny dom) zbudowany w 1840 roku. Także w skład folwarcznego kompleksu na wsi Orzechowno wchodzi nieco innych, całkiem nie godnych uwagi, gospodarczych budów i fragmenty parku. Do żalu z powodu, na daną chwilę wszystkie budowy folwarcznego kompleksu na wsi Orzechowno znajdują się w słabej kondycji. Tym nie mniej, gospodarstwo na wsi Orzechowno staje się ciekawymi zabytkami architektury środka 19-go wieku, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi. W wsi Orzechowno jest także i inna nieduża historyczna osobliwość a mianowicie cerkiew Świętej Paraskewy, zbudowana tu w 1884 roku.

Orzechowno

Orzechowno