Sieliszcze - to wieś w Uszackim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Sieliszcze pojawiają się ruiny klasztornego kompleksu początku 18-go wieku. Centralne miejsce w danym klasztornym kompleksie zajmuje kościół Świętej Wieroniki, zbudowany w 1726 roku. Kościół na wsi Sieliszcze, także jak i byłe klasztorne korpusy, teraz znajduje się w słabej kondycji i, sądząc po wszystkim, kontynuuje walić się. Tym nie mniej, ruiny tego kościoła posiadają jakąś niewytłumaczalną atrakcyjność i malowniczość. W wieś Sieliszcze często wpadają turyści żeby obejrzeć dany kościół, który staje się ciekawymi zabytkami architektury 18-go wieku, historycznokulturalną wartością i osobliwością Białorusi.

Sielishcha

Sielishcha

Sielishcha

Sielishcha